Beata
Matluk

4
BEATA MATLUK
Dane kontaktowe

Dyrektor Programu WspieraMy

Doświadczona rekruterka z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, jak i rozwoju pracowników, poprzez szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obsłudze klienta.

Ponad piętnastoletni staż pracy z osobami z niepełnosprawnością, zdobyty jako pracowniczka Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz własnej działalności gospodarczej jako Expert ds. Pfron. 

Prowadząca sprawy w Departamencie Rynku Pracy, na stanowisku specjalistki.

Ekspertka z zakresu: 
– przygotowywanie, wdrażanie strategii rekrutacji dostosowanej
do zakresu zarządzania potencjałem ludzkim u kontrahentów ze
mną współpracujących,
– kreowanie, wdrażanie i realizacji polityki szkoleń i rozwoju pracowników zarówno z niepełnosprawnością jak i
pełnosprawnych oraz budowanie poprawnej komunikacji między
osobami współpracującymi,
– wspieranie kadry zarządzającej w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi (giełdy pracy, szkolenia personalne podnoszące
kwalifikacje),
– pomoc przy budowaniu pozytywnego wizerunku kontrahenta
poprzez promowanie firmy podczas procesu rekrutacji,
– wdrażanie indywidualnych projektów mających na celu
aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością,
– realizowanie projektów mających na celu poprawę sytuacji
zarówno ekonomicznej jak i finansowej kontrahenta, poprzez
wdrażanie projektów mających na celu zdobycie dofinansowań.