Kamila
Chrobak

Dane kontaktowe

Koordynatorka Projektów Naukowych

W trakcie studiów licencjackich jako aktywny członek, a na trzecim roku również jako przewodnicząca zarządu DKN, organizowała, a także brała udział w wielu konferencjach i festiwalach m.in. POP-REALITY Japan from the eyes of Japanese (kwiecień 2017), Historical and collective memory in Middle and Far East (listopad 2018), The Impact of Rivalry between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe (listopad 2018), IV Studencko-Doktorancki Kongres Orientalistyczny (marzec 2019) oraz Japonia 4D (2017, 2018), Festiwal Studiów Azjatyckich IV, V oraz jako główny organizator VI (2017, 2018, 2019).

Od marca 2019 do lutego 2020 roku przebywała na Ritsumeikan University, gdzie pogłębiała swoją wiedzę na temat polityki i społeczeństwa japońskiego oraz konfucjanizmu, które były przedmiotem badań niezbędnych do prac badawczych nad wpływem tradycji konfucjańskich na demokratyzacje państwa.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą również wpływu języka na kreowanie się tożsamości narodowej, pamięci historycznej oraz bezpieczeństwa i obronności państw Dalekiego Wschodu.

 

W Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 zajmuje się organizacją i współorganizacją̨ konferencji, debat czy seminariów.