Krzysztof
Parulski

krzysztof parluski
Krzysztof Parulski
Dane kontaktowe

Teksty autora

generał brygady rezerwy, prawnik

Absolwent

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1980). Po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej uzyskał tytuł prokuratora (1985).

W latach 2008-2012

pełnił funkcję Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zastępcy Prokuratora Generalnego.

Po zwolnieniu ze służby wojskowej, w latach 2013-2016 profesor wizytujący w Instytucie Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

2002-2008

Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

W latach 2008-2012

Zastępca, następnie Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika „Wojskowy Przegląd Prawniczy”.

2008-2010

Członek Kolegium Redakcyjnego „Diariusz Prawniczy

W latach 2010-2012

wchodził w skład Krajowej Rady Prokuratury.

Członek International Law Association ‒ Grupa Polska ILA, Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organizator kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencji oraz seminariów naukowych poświęconych tematyce prawnej

Prowadził zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, na Uniwersytetach Warszawskim oraz im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile i Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu.

Laureat nagrody Złotego Paragrafu w kategorii Najlepszy Prokurator 2007, przyznanej przez Kapitułę „Gazety Prawnej” oraz Europejczyk Roku 2008, przyznanej przez Kapitułę Miesięcznika „Prawo Europejskie”.

​Jest autorem monografii, artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu prawa karnego, procedury karnej, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, międzynarodowego prawa karnego, ustroju prokuratury, wojskowego wymiaru sprawiedliwości, etyki prawniczej i prawa użycia broni publikowanych w literaturze naukowej, kwartalniku „Prokurator”, miesięczniku „Prawo Europejskie w praktyce”, „Biuletynie Żandarmerii Wojskowej”, dziennikach „Rzeczypospolita” i „Gazeta Prawna”.