SZKOLENIA

Nasze Szkolenia


Podstawy zarządzania kryzysowego. Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce.

od 4 do 6 dni szkoleniowych Cele: 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalającej na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z zaistniałej sytuacji. 2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową. CZYNNOŚCI...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Postępowanie na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych lub terrorystycznych w urzędzie – ćwiczenia praktyczne.

2h instruktaż + 2h ćwiczenia praktyczne Cele: 1. Weryfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem w urzędzie. 2. Praktyczne ćwiczenia pracowników urzędu związane z reakcją na zagrożenia kryminalne lub terrorystyczne. 3. Sprawdzenie reakcji pracowników urzędu po ogłoszeniu sygnałów AZYL i EWAKUACJA w różnych okolicznościach. CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Organizacja i funkcjonowanie pozamilitarnego podsystemu bezpieczeństwa na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

2-4h Cele: 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o funkcjonowaniu podsystemu pozamilitarnego powiatu i gminy. 2. Posiadanie przez słuchaczy kompetencji do oceny poszczególnych elementów systemu pozamilitarnego funkcjonujących na szczeblu powiatu, gminy. CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA: • Szkolenie teoretyczne w wymiarze 2 godzin...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Ochrona specjalna. Szkolenie dla agencji ochrony

od 2 do 6 dni szkoleniowych Cele: 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP). 2. Każdorazowo szkolenie dostosowane będzie do indywidualnego zapotrzebowania klienta. 3. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej osób w różnych okolicznościach przy wykorzystaniu różnej ilości...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Ochrona specjalna VIP-a szkolenie podstawowe

1 dzień szkoleniowy (10 godzin zajęć) Cele: 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP). 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej osób w różnych okolicznościach przy wykorzystani różnej ilości agentów ochrony. 3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Ochrona specjalna. Zasady przejazdu pojazdem LIMO /solo/.

1 dzień szkoleniowy (10 godzin zajęć) Cele: 1. Przekazanie kierowcom przewożącym VIP-ów nie znanych powszechnie informacji o zasadach przewozu osób chronionych (VIP). 2. Przekazanie szkolonym kierowcom informacji o zasadach kierowania pojazdami przewożącymi VIP-a oraz zadania kierowcy i pozostałych osób z zespołu ochrony....

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) – zabezpieczenie uczestnictwa w konferencji prasowej.

1 dzień szkoleniowy (10 godzin zajęć) Cele: 1. Przekazanie nieznanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP). 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w konferencji prasowej. 3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) – zabezpieczenie uczestnictwa w imprezach masowych.

1 dzień szkoleniowy (10 godzin zajęć) Cele: 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP). 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w imprezach masowych. 3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony...

 • Lokalizacja:

  Warszawa