SZKOLENIA

Nasze Szkolenia


Audyt bezpieczeństwa urzędu

2-4h Cele: Przeprowadzenie oględzin budynku i pomieszczeń urzędu pod kątem bezpieczeństwa fizycznego. Wskazanie elementów mogących stanowić zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa urzędu. Zapoznanie się z obowiązującymi procedurami w urzędzie, zaproponowanie rekomendacji zmieniających te procedury lub/i wprowadzenie nowych. Wypracowanie rekomendacji usprawniających system bezpieczeństwa w urzędzie. Zakres usługOględziny pomieszczeń i budynku/budynków urzędu.Analiza obowiązujących...

 • Czas trwania:

  2-4h

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Zagrożenia dla współczesnej placówki edukacyjnej. Procedury postępowania na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.

3h Zwrócenie uwagi oraz wyczulenie pracowników szkoły na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą dotyczyć uczniów i pracowników szkoły. Przypomnienie aktów prawnych zobowiązujących pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w placówkach edukacyjnych. Praktyczne wypracowanie procedur przez uczestników szkolenia po...

 • Czas trwania:

  3h

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Podstawy zarządzania kryzysowego. Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce.

36h Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków zaistniałej sytuacji. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową. Zagadnienia SzkoleniowePojęcia i istota kryzysu...

 • Czas trwania:

  36h

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Jak zrobić biznes w Chinach? Szansa na biznes innych państw z Chinami.

36h Nabycie   wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków  z relacji  Chin z innymi krajami świata, w tym z mocarstwami oraz z  Europą i Azją   w zakresie polityki i gospodarki. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania...

 • Czas trwania:

  46h

 • Lokalizacja:

  Warszawa