Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom” 2024

Także w roku 2024 Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego jest realizatorem projektu Mazowiecka Akcja Edukacyjno-profilaktyczna „Bezpieczny Dom”. W ramach zadania zaplanowane zostały działania edukacyjne i zapobiegawcze o szerokim oddziaływaniu społecznym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, takie jak warsztaty profilaktyczne, treningi z samoobrony oraz treningi psychologiczne. Akcja ma na celu ograniczenie przemocy w rodzinie oraz szkód związanych z problemami uzależnień. 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod mailem: instytut@birm.waw.pl.

 Informacja: istnieje możliwość przydzielenia asystenta dla osób ze szczególnymi potrzebami, które chcą uczestniczyć w przedsięwzięciach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem email: instytut@birm.waw.pl. 

W ramach Mazowieckiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej „Bezpieczny Dom” realizowanej w roku 2024 powstał spot profilaktyczny pt. „Czym jest przemoc? Czy zawsze ją rozpoznajemy?”. Forma spotu pozwala dotrzeć do określonej grupy odbiorców, ale także na dłużej zaistnieć w ich świadomości. Materiał pobudza do refleksji oraz wpływa na propagowanie zdrowego stylu życia i postaw wolnych od uzależnień.

W ramach zadania realizowanego w 2024 roku powstają także materiały edukacyjno-informacyjne zwiększające poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, w tym infografiki (posty edukacyjne) oraz artykuły. Pierwszy tekst dostępny pod linkiem: https://instytutbirm.pl/przemoc-wieloaspektowe-zjawisko-w-spoleczenstwie/

W ramach działań promocyjno-informacyjnych opublikowano materiał edukacyjny zwiększający poziom wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie wraz z informacją o projekcie i działaniach podejmowanych w trakcie jego trwania w 4 tygodnikach: Mazowieckim To i Owo, Tygodniku Nowodworskim, Tygodniku Pułtuskim i Czasie Ciechanowa. Dodatkowo materiał został opublikowany na oficjalnych stronach www czasopism (Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Pułtuski, Tygodnik Nowodworski ) wraz ze wpisem wzmacniającym na fanpage’ach na FB  (To i owo | Facebook, Tygodnik Pułtuski – Strona główna | Facebook), Tygodnik Nowodworski – Strona główna (facebook.com).

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS #porozumieniedlatrzezwosci

Skip to content