Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego uzyskał dofinansowanie z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na realizację zadania „Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów”. Instytut BiRM stworzy stronę internetową, która dostarczy seniorom województwa mazowieckiego nowych, interesujących i dostosowanych do ich potrzeb treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz poradnikowym. Ponadto platforma będzie realizowała zadanie promowania pozytywnego wizerunku aktywnego starzenia się i integracji lokalnej (poprzez regularne zamieszczanie artykułów, wywiadów, grafik, reportaży, relacji video, relacji na żywo, a także dodatkowo relacji z ważnych wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rzecz seniorów, a także z udziałem specjalistów w zakresie działań na rzecz seniorów).Na portalu przewidywane jest utworzenie zakładek tematycznych m.in. w zakresie wydarzeń lokalnych, kultury, sportu, zdrowia, bezpieczeństwa, aktywności seniorów, edukacji, hobby. W ramach przedsięwzięcia powstaną artykuły ukazujące w przystępny sposób, jak bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i obywatelskim. Publikacje pomogą osobom starszym lepiej poznać tajniki skutecznej komunikacji, możliwości zaangażowania w życie samorządu. Seniorzy poznają swój potencjał i odkryją możliwości zaangażowania wolontariackiego. Strona będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami dzięki dostosowaniu jej do standardów WCAG oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego