Ochrona danych osobowych (RODO) i audyty ochrony danych

Ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

2-3 h możliwość dostosowania do klienta Cele: Po zakończonym szkoleniu słuchacze potrafią zidentyfikować co to są dane osobowe zwykłe oraz dane szczególne. Znają zasady postępowania z danymi, zarówno w formie elektronicznej jak i dokumentu fizycznego. Potrafią identyfikować zagrożenia związane z nieprawidłowościami w...

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

3h Szkolenie przeznaczone dla właścicieli, szefów firm i instytucji państwowych oraz pracowników, przedsiębiorstw lub instytucji w których planowana jest certyfikacja systemu bezpieczeństwa, albo które mają obowiązek przestrzegania wymogów bezpieczeństwa. Założenia i cele: Po zakończonym szkoleniu słuchacze znają zakres normy 27001, potrafią określić zasoby organizacji...

  • Lokalizacja:

    Warszawa

Skip to content