Zarządzanie kryzysowe

Cele i zadania polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu powiatu, województwa i państwa.

2-4h Cele: 1.  Nabycie przez słuchaczy wiedzy o celach polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu powiatu, województwa i państwa.2. Posiadanie kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową na szczeblu powiatu CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Podstawy zarządzania kryzysowego. Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce.

od 4 do 6 dni szkoleniowych Cele: 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalającej na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków z zaistniałej sytuacji. 2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową. CZYNNOŚCI REALIZOWANE...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Organizacja i funkcjonowanie pozamilitarnego podsystemu bezpieczeństwa na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

2-4h Cele: 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o funkcjonowaniu podsystemu pozamilitarnego powiatu i gminy. 2. Posiadanie przez słuchaczy kompetencji do oceny poszczególnych elementów systemu pozamilitarnego funkcjonujących na szczeblu powiatu, gminy. CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA: • Szkolenie teoretyczne w wymiarze 2 godzin Treść...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa gminy, powiatu, województwa.

2 do 6 godziny Cele: 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o zagrożeniach na szczeblu gminy, powiatu i województwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 2. Posiadanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji do wypracowania oceny zagrożeń na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Treść szkoleniaL.p.Zagadnienia...

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Podstawy zarządzania kryzysowego. Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce.

36h Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków zaistniałej sytuacji. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową. Zagadnienia SzkoleniowePojęcia i istota kryzysu Kryzys,...

 • Czas trwania:

  36h

 • Lokalizacja:

  Warszawa

Skip to content