Seniorzy – Aktywni, Samodzielni, Szczęśliwi

W 2024 roku Instytut BiRM realizuje zadanie publiczne pt.: „SENIORZY – AKTYWNI, SAMODZIELNI, SZCZĘŚLIWI”, którego celem głównym jest zwiększanie
samodzielności oraz aktywności Seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno i
Jabłonna.

W ramach projektu zaplanowano nastepujące działania:

 • warsztaty psychologiczne – działania polegające na aktywizowaniu przez profesjonalnego psychologa Seniorów poprzez uświadomienie im ich prawa do samorozwoju, zaspokajania potrzeb emocjonalnych i towarzyskich, czerpnia radości z różnych aspektów życia codziennego.
 • warsztaty z bezpieczeństwa w sieci, w czasie których, Seniorzy nabywać będą umiejętności zwiększające obsługiwanie oraz posługiwanie się laptopem oraz telefonem. Przedstawiciele młodego pokolenia uczyć będą Seniorów zakładania kont na FB, przesyłania informacji słownych i graficznych, korzystania z Instagramu i twittera. Będą przekazywać własne doświadczenia do utrzymywania i nawiązywania kontaktów z innym osobami za pomocą wykorzystywania Internetu do utrzymywania kontaktów z urzędami oraz korzystania z takich platform jak e-urząd, e-pacjent, e-lekarz, i banki. Seniorzy będą zdobywać doświadczenie w zakresie zdalnego kontaktu z osobami bliskimi co przeciwdziałać będzie ich wykluczeniu i osamotnieniu, a także zapoznają się z zagrożeniem w cyberprzestrzeni i aktualne sposoby ich przeciwdziałania; przybliżenie wybranych, nowych aplikacji służących bezpieczeństwu w przestrzeni cyfrowej, przedstawienie możliwości reagowania w przypadku wystąpienia cyberzagrożenia.
 • konsultacje indywidualne „Zdrowy umysł” – działania na rzecz beneficjentów w celu utrzymania zdrowego umysłu są ważne dla ogólnego dobrostanu i jakości życia.
  Edukacja zdrowego stylu życia: Udzielanie porad przez psychologa w zakresie radzenia sobie z depresją, rozwiązywania indywidualnych sytuacji konfliktowych, reagowania na agresję, zachęcanie do regularnej aktywności fizycznej i wystarczającego snu. Zachęcanie do unikania szkodliwych nawyków, takich jak nadmierna konsumpcja alkoholu i palenie papierosów.
  Ćwiczenia umysłowe: Proponowanie codziennych ćwiczeń umysłowych dostosowanych indywidualnie do specyfik osobowości, takich jak łamigłówki, krzyżówki, czytanie i pisanie lub wspieranie udziału w grupowych zajęciach, takich jak gry planszowe, które angażują umysł.
  Zarządzanie stresem i emocjami: Udzielanie porad dotyczących technik relaksacyjnych, takich jak medytacja i głębokie oddychanie. Pomaganie w rozwijaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie ze stresem.
  Społeczność i aktywność społeczna: Podkreślanie znaczenia utrzymywania aktywności społecznej i kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. Organizowanie spotkań grupowych lw celu wspierania relacji społecznych.
  Monitorowanie zdrowia psychicznego: Regularne rozmowy w celu monitorowania samopoczucia psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie w identyfikacji i zarządzaniu ewentualnymi problemami zdrowia psychicznego.
  Aktywność fizyczna: Propagowanie regularnej aktywności fizycznej, dostosowanej do indywidualnych możliwości seniora. Pomaganie w znalezieniu form aktywności, które są przyjemne i odpowiednie dla danej osoby.
 • międzypokoleniowe warsztaty kulturalno-artystyczne – warsztaty podczas których w atmosferze integracyjnej, na wzór networkingu biznesowego, seniorzy będą mogli nawiązać relacje nie tylko z innymi seniorami, ale też z przedstawicielami instytucji związanych z grupą docelową. Spotkanie takie ma pozytywne znaczenie psychologiczne, ale głównie otwiera kolejne możliwości aktywizacji seniorów już po zakończeniu samego zadania prowadzonego przez oferenta. Pragmatycznie seniorzy będą mogli zaprezentować i przekazać swoje „umowne wizytówki”, zawierające doświadczenie zawodowe, zainteresowania, hobby, potencjał w kierunku wolontariatu czy pracy zarobkowej i działań społecznych. Podczas warsztatów będzie przeprowadzony przez DJ muzycznego quizu „Jaka to melodia” oraz wspólne z młodzieżą śpiewanie piosenek i potańcówka.
Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Skip to content