Szlakiem Powstania Warszawskiego

„Szlakiem Powstania Warszawskiego”- projekt edukacyjno-animacyjny oparty na interakcji i współdziałaniu uczestników ma na celu budowanie poczucia przynależności do regionu poprzez godne upamiętnienie i celebrowanie 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a także oddanie hołdu jego Bohaterom – wybitnym postaciom ze świata kultury, które miały znaczący wpływ na historię Polski, Mazowsza i Warszawy.

W ramach zadania zrealizowane zostaną:

  1. Widowiska słowno-muzyczne „Szlakiem Powstania Warszawskiego”
  2. Prelekcja dla młodzieży szkolnej, połączona z debatą na temat „Wpływ losów Bohaterów Powstania Warszawskiego na kształtowanie postaw patriotycznych współczesnej młodzieży”
  3. Gra terenowa „Twierdza Zmartwychwstanek”

Zadanie publiczne pn. „Szlakiem Powstania Warszawskiego”- projekt edukacyjno-animacyjny dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Szlakiem Powstania Warszawskiego”- projekt edukacyjno-animacyjny

Skip to content