00Days00Hrs00Mins00Secs
Feb 24 2020
24 lutego 2020

30 lat Służby Więziennej w Polsce

  • Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

Konferencja przybliżająca temat służby więziennej w Polsce została zorganizowana w Sejmie RP dnia 24.02.20 przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Odbyła się w formie dwóch sesji panelowych. Uroczystego otwarcia dokonał przedstawiciel Sejmu RP oraz prof. dr hab. Bogusław Pacek dyrektor Instytutu BiRM. Moderatorem pierwszej sesji „30 lat SW (po 89)- analizy, uwagi, wnioski” był Jarosław Kardaś. Prelegentami byli Kajetan Dubiel, Wiktor Głowiak, Magdalena Chojnacka, Jarosław Kardaś, Prof. Jan Widacki, Prof. Andrzej Rzepliński oraz Dr Paweł Moczydłowski. Poruszane na pierwszym panelu tematy dotyczyły m.in. więziennictwa, pracy w policji czy też polityki kadrowej w Służbie Więziennej. Druga sesja panelowa dotyczyła stanu aktualnego i możliwości rozwoju SW. Jej moderatorem był Dr Paweł Moczydłowski. Panel był czasem na dyskusję uczestników. Konferencja podsumowana i zakończona została przez Prof. Bogusława Packa.

W konferencji mogły uczestniczyć jedynie osoby zaproszeniem, jednak transmisję wydarzenia można znaleźć pod adresem:

Dostępne są również zdjęcia, znaleźć je można pod linkiem:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1336480753179333&id=100004522625264

PROGRAM KONFERENCJI