„Łączy nas Polska, łączy nas Mazowsze” – projekt edukacyjno-artystyczny

Realizacja projektu edukacyjno-artystycznego „Łączy nas Polska, łączy nas Mazowsze” służy dwóm podstawowym celom: 

1. tworzenie poczucia wspólnoty ponad różnorodnością pojedynczych ludzi wychowywanych w innej mentalności i kulturze byłych republik ZSRR.

2. budowanie spójności społecznej mieszkańców Mazowsza z Rodakami ze Wschodu, którzy zdecydowali się na stałe zamieszkanie w ziemi przodków, zróżnicowanej kulturowo i spojonej poczuciem dobra wspólnej Ojczyzny ponad tym zróżnicowaniem. 

W ramach projektu prezentowane były w duchu Community Art (sztuka oparta na aktywnym zaangażowaniu publiczności i tworzona w jej otoczeniu) umiejętności artystyczne członków Klubu Polacy ze Wschodu w miejscach publicznych Mazowsza – Łazienki Królewskie, Starówka w Warszawie, Las Młociński, Pole Mokotowskie, Bulwary Wiślane:

1. Warsztaty edukacyjno-artystyczne

– “Na wesoło, na ludowo” – warsztaty wokalne – 24.09.2022 r.

– “Tańczymy z Mazowszem” – warsztaty taneczne – 24.09.2022 r.  

“Bajkowe postaci” – warsztaty z rzeźbienia w glinie z udziałem publiczności – 21.10.2022 r. 

– “Kolory Mazowsza” – warsztaty malarskie – 17.09.2022 r. 

2. Prezentacje artystyczne

– Wystawa fotograficzna “Spojrzenie na Wschód” z możliwością prezentowania zdjęć przyniesionych przez uczestników wydarzenia – 07.10.2022 r. 

“Z bandurą na Starówce” ze wspólnym śpiewem polskich piosenek ludowych – 17.09.2022 r. 

Prezentacje artystyczne i warsztaty w miejscach publicznych poprzedzane były prelekcjami dotyczącymi działalności i osiągnięć członków klubu Polacy ze Wschodu oraz zachęcającymi do konsolidacji społeczeństwa Mazowsza z osobami przybywającymi do Polski na stałe ze Wschodu. Dodatkowo podczas przedsięwzięcia  rozdawane były materiały informacyjne, promujące artystów ze Wschodu oraz różne formy współpracy z Klubem. Podczas prelekcji oraz prezentacji materiałów graficznych promowane były treści zachęcające mieszkańców Mazowsza do wstępowania do klubu Polacy ze Wschodu jako osób wspierających integrację środowiska migracyjnego. Podczas działań w przestrzeni publicznej organizowane były wspólne występy artystów-członków Klubu Polacy ze Wschodu oraz artystów- mieszkańców Mazowsza. W zadaniu publicznym uczestniczyli artyści członkowie Klubu-mieszkańcy Gminy Sanniki, Gminy Zielonka, m. Siedlce, m. Józefów, m. st. Warszawa. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

logotypclaim_czerony_pl_-2-1-1

#mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Skip to content