Aktualności

Wyjaśnienie sporu o zakaz importu zboża z Ukrainy


Trzy kraje europejskie w tym Polska wprowadzając twardy zakaz importu ukraińskiego zboża złamały nie tylko postanowienia traktatu GATT, łamiąc podstawowe zasady WTO w tym klauzulę MFN, ale też TFUE/TUE – ponieważ zagraniczna polityka handlowa to...

Konferencja w Wiedniu


Dyrektor Instytutu BiRM prof. dr hab. Bogusław Pacek uczestniczył w dniach 13-15 września br. w konferencji w Akademii Obrony Narodowej w Wiedniu.

Kreatywni dla Mazowsza


Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego jest realizatorem zadania publicznego "Kreatywni dla Mazowsza" dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach którego prowadzone są działania związane ze sztuką tworzoną ze społecznością, dla społeczności i przez...

Rozwój programu nuklearnego Iranu w kontekście stosunków irańsko-izraelskich


Gdyby należało wskazać, które państwa na Bliskim Wschodzie są ze sobą najbardziej zantagonizowane, to z pewnością wybrano by Iran (Islamska Republika Iranu, IRI) i Izrael. Stosunki między tymi państwami pozostają napięte od 1979 roku, choć...

Widmo krąży po Europie?


W ostatnim czasie w prasie coraz częściej pojawiają się rozważania wysokich rangą urzędników Sojuszu Północnoatlantyckiego i wpływowych polityków zachodnich na temat możliwości zakończenia wojny na Ukrainie na warunkach „pokój w zamian za terytoria”.

Skip to content