Aktualności

Co nowego w RODO w 2024 r.


Ochrona danych osobowych, wizerunku, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, danych informatycznych, ochrona małoletnich i ochrona sygnalistów to wyzwania dla rządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców.

Porozumienie o współpracy


16 stycznia 2024 r. podpisane zostało ważne porozumienie pomiędzy Instytut BiRM a Gmina Chełmża, w ramach którego strony planują współpracę w zakresie realizacji działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej w Polsce oraz poza jej granicami...

Debata o policji


18 grudnia 2023r., w auli im. prof. J. Baszkiewicza Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata na temat polskiej Policji.

“Bezpieczny Dom”. Rodzina wolna od uzależnień!


Analizując  Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025, można zauważyć, że jednym z wyraźnych problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze tego województwa jest niedostateczna edukacja społeczeństwa, szczególnie w obszarach...

Praca w obszarze emocji


Dwa kolejne cykle treningów psychologicznych miały miejsce w dniach 28 listopada 2023 r. oraz 8 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Wspólnie uczmy się od siebie podstaw bezpieczeństwa…


W ramach projektu Empathy powstały dwa krótkie spoty mające na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa w mieście.

Skip to content