Aktualności

Karabach czy Arcach?


Pomimo tego, że Związek Radziecki nie istnieje od ponad 30 lat, to konflikty przez niego zrodzone lub utrzymane nadal definiują sytuację w niezliczonych regionach świata. Jednym z nich jest Górski Karabach, w którym nieustannie ścierają...

NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.


Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego już trzeci rok realizuje w ramach zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – cieszący się dużym zainteresowaniem i frekwencją - projekt finansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pn....

„Gore Gwiazda” w Ukrainie


Do ukraińskich dzieci ze Szkoły Muzycznej w Dergaczowie, Państwowego Zespołu Artystycznego "Ukraina" i uczniów Zespołu "Assol" z Centrum Dziecięcej i  Młodzieżowej Twórczości nr 6 w Charkowie w Ukrainie dotarły prezenty z Polski.

OBRONA CYWILNA – STAN OBECNY


Obecny stan obrony cywilnej można określić jednoznacznie – nie istnieje obecnie dziedzina naszego bezpieczeństwa odpowiedzialna za cyt. „ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz...

Projekt „Gore Gwiazda”


W ostatnich dniach roku 2022, praca w siedzibie Instytut #BiRM wre!

OBRONA CYWILNA – HISTORIA


Ochrona ludności w Polsce do roku 1939 Do początku XX wieku ludność krajów uczestniczących w wojnie, nie była narażona [1] na zbrojne oddziaływanie nieprzyjaciela, nie licząc strat i zniszczeń wynikłych z przemarszu wojsk. Na przestrzeni wieków...

Skip to content