O Nas


Misja - działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i rozwoju wsi, miast, państw oraz organizacji.

Przed zarejestrowaniem Fundacji - Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego tworzyła grupa inicjująca działania od marca 2017 roku jako portal internetowy think-tank. W tym czasie eksperci umieszczali swoje analizy i raporty, organizowali seminaria i debaty dotyczące bezpieczeństwa i rozwoju Polski, Europy i areny międzynarodowej.

Od 21 maja 2019 roku Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego jako fundacja realizuje szereg konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń i seminariów. 15 października 2019 zawarto porozumienie o współdziałaniu z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, a 21 maja 2020 zawarto pororumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Organizacja szkoleń

Autorskie publikacje

Konferencje i Debaty

KIM JESTEŚMY

WIĘCEJ O INSTYTUCIE

Misją Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego są pogłębione badania oraz szereg aktywności nad bezpieczeństwem międzynarodowym oraz rozwojem państw w zakresie teoretycznym i praktycznym. W ramach Fundacji publikowane są oryginalne artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim, które dotyczą multidyscyplinarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego w wymiarach zarówno militarnym jak i niemilitarnym.

0
+
Autorów publikacji
0
+
Napisanych tekstów
0
+
komentarzy i opinii

Publikacje zamieszczane na łamach czasopisma Sdirect24 Scientific Journal obejmują m.in. zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie, a więc teorii i filozofii bezpieczeństwa, szczegółowych dyscyplin wiedzy w tym zakresie (m.in bezpieczeństwo militarne, publiczne, powszechne, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, informacyjne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni), a także pokrewnych nauk pomocniczych (m.in. prawa bezpieczeństwa, prawa obronnego i wojskowego, administracji bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej, historii bezpieczeństwa, socjologii bezpieczeństwa, logistyki, ekonomiki bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa). Istotnym kierunkiem zainteresowań czasopisma są również systemy polityczne państw, ich wszechstronny rozwój, stosunki międzynarodowe, działalność organizacji międzynarodowych.

Działalność Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego ma charakter apolityczny, jej celem jest informowanie i kreowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem i rozwojem społeczeństw na całym świecie. Poza ekspertami, naukowcami, komentatorami, którzy współpracują z nami na stałe zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są podobne cele i idee.

Skip to content