Wydarzenia

Porozumienie o współpracy


16 stycznia 2024 r. podpisane zostało ważne porozumienie pomiędzy Instytut BiRM a Gmina Chełmża, w ramach którego strony planują współpracę w zakresie realizacji działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej w Polsce oraz poza jej granicami...

Debata o policji


18 grudnia 2023r., w auli im. prof. J. Baszkiewicza Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata na temat polskiej Policji.

“Bezpieczny Dom”. Rodzina wolna od uzależnień!


Analizując  Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025, można zauważyć, że jednym z wyraźnych problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze tego województwa jest niedostateczna edukacja społeczeństwa, szczególnie w obszarach...

Praca w obszarze emocji


Dwa kolejne cykle treningów psychologicznych miały miejsce w dniach 28 listopada 2023 r. oraz 8 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Wspólnie uczmy się od siebie podstaw bezpieczeństwa…


W ramach projektu Empathy powstały dwa krótkie spoty mające na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa w mieście.

Alkohol a przemoc domowa: niszczące powiązania!


Wpływ alkoholu na zdrowie jednostki i społeczeństwa jest niezaprzeczalny, a jednym z najdotkliwszych skutków jego nadużywania jest przemoc w rodzinie. Kombinacja alkoholu i przemocy tworzy toksyczne środowisko, niszcząc więzi rodzinne i życie jej członków.

Wnioski z Ukrainy i Izraela dla Obrony Cywilnej


29 listopada 2023 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obrona cywilna i ochrona ludności w warunkach wojny  - wnioski z konfliktów militarnych w Ukrainie i Izraelu.  Organizatorami konferencji byli:  Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego  NATO Defence Education...

Konferencja naukowa o roli kobiet w systemie bezpieczeństwa


1 grudnia 2023r., w auli im. prof. J. Baszkiewicza Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się I Konferencja Naukowa pt. „Implementacja Agendy ONZ: Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo w Polsce – osiągnięcia i...

Warsztaty z bezpieczeństwa w mieście


Zakończyliśmy realizację warsztatów dla muzułmanek i muzułmanów z bezpieczeństwa w mieście, które organizowane były przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego w ramach projektu Empathy.

Debata na temat bezpieczeństwa miejsc kultu


W dniu 22 listopada 2023r., w Łodzi odbyła się finałowa konferencja projektu UE Protection System for Large Gatherings of People in Religious ProSPeReS.

Skip to content