Wydarzenia

Konferencja Komisji Europejskiej

Autor Komentarzy: 0

Dyrektor Instytutu Bogusław Pacek wziął udział w konferencji organizowanej przez Komisja Europejska w Polsce w Centrum Jasna w Warszawie. Głównym temat spotkania była dalsza droga Gruzji do UE oraz konsekwencje nieprzyznania statusu kandydata. Wystąpienie...

Akademia aktywnego obywatela

Autor Komentarzy: 0

10 czerwca br. odbyła się "Akademia Aktywnego Obywatela", czyli  program skierowany do młodzieży jako integralny element programów uczestnictwa młodych w życiu społecznym i politycznym. Projekt kieruje się koncepcją obywatelstwa opartego na aktywności, odpowiedzialności i wartościach...

II Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Autor Komentarzy: 0

W dniu 22 czerwca przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej Wicedyrektor Sławomir Majman oraz Michał Stachyra wzięli udział w VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Panowie wzięli udział w panelach dyskusyjnych m.in. na temat roli...

Działania Narodowej Policji Ukrainy w czasie pierwszych miesięcy rosyjskiej agresji – próba analizy

Autor Komentarzy: 0

Ponad sto dni rosyjskiej agresji w Ukrainie – przy całej świadomości heroicznej obrony ukraińskiej armii, bohaterskiej postawy społeczeństwa oraz ludzkich dramatów – daje możliwość obserwowania funkcjonowania struktur państwa w czasie pełnoskalowej napaści, dokonywanej przez...

O Iranie, Chinach i Rosji

Autor Komentarzy: 0

8 czerwca Dyrektor Instytutu Bogusław Pacek podczas konferencji "Iran's destabilizing role in the Middle East" organizowanej przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego miał wystąpienie dotyczące roli Iranu w bipolarnym podziale świata oraz...

Wielki powrót polityki odstraszania- wojna w Ukrainie i groźba użycia arsenałów jądrowych [wywiad ENG and PL]

Autor Komentarzy: 0

Wywiad z Guyem Robertsem

Przyjście z pomocą zbrojną Ukrainie


Jesteśmy uczestnikami ścierania się dwu strategii i nie tyle Zachodu ze Wschodem, jak to chętnie i prostacko się eksponuje, bo w ramach tego Wschodu chociażby Chiny nie koniecznie dążą do wzmocnienia Rosji, w której...

Warsaw-Beijing Forum

Autor Komentarzy: 0

Wiceprezes Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Sławomir Majman wziął udział w dyskusji podczas „Infinite Dimensions. International Innovation Summit” VIII edycji corocznej konferencji Warsaw-Beijing Forum - największej w Polsce studenckiej inicjatywy dotyczącej współczesnych Chin.

Wspieramy ludność Charkowa

Autor Komentarzy: 0

Pomoc humanitarna od Instytutu dotarła do dzielnicy Charkowa, miejscowości Żukowskie. Zbierane dary i organizowane transporty przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego docierają aż na Wschód Ukrainy.

Spotkanie z delegacją rządu chińskiego

Autor Komentarzy: 0

Wicedyrektor Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Sławomir Majman spotkał się z delegacją rządu chińskiego złożoną z przedstawicieli chińskiego resortu spraw zagranicznych oraz think tanków.