O Czasopiśmie

O CZASOPIŚMIE

„SDirect24 Scientific Journal”

„SDirect24 Scientific Journal” (ISSN 2545-0697) to kwartalnik wydawany od 2018 roku przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Czasopismo ukazuje się pod patronatem NATO Defence Education Enhancement Program.

Misją czasopisma pogłębione badania nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym oraz rozwojem państw w zakresie teoretycznym i praktycznym. Na jego łamach publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim, które dotyczą multidyscyplinarnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarach zarówno militarnym jak i niemilitarnym. Tematyka artykułów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej
o bezpieczeństwie, a więc teorii i filozofii bezpieczeństwa, szczegółowych dyscyplin wiedzy w tym zakresie (w tym  bezpieczeństwo militarne, publiczne, powszechne, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, informacyjne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni), a także pokrewnych nauk pomocniczych (m.in. prawa bezpieczeństwa, prawa obronnego i wojskowego, administracji bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej, historii bezpieczeństwa, socjologii bezpieczeństwa, logistyki, ekonomiki bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa). Istotnym kierunkiem zainteresowań czasopisma są również systemy polityczne państw, ich wszechstronny rozwój, stosunki międzynarodowe, działalność organizacji międzynarodowych.

W kwartalniku publikowane są artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania i komunikaty.

Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej: wersja pierwotna wszystkich numerów czasopisma naukowego „SDirect24 Scientific Journal” to wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej czasopisma.

Recenzenci

W 2020 roku z czasopismem współpracowali następujący recenzenci:

Skip to content