Bezpieczna Polska, Europa i Świat

O Kapitule Bezpieczna Polska, Europa i świat

Zgodnie ze Statutem  Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, realizuje on  misję, której celem jest między innymi promocja bezpieczeństwa Polski, Europy i świata. Osiąganie tego celu jest możliwe dzięki szerokiej działalności Instytutu: organizowanie konferencji naukowych, debat, wydawanie portalu oraz magazynu naukowego, prezentowanie filmów video, prowadzenie szkoleń w obszarze związanym z rozwojem państw, organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów. Jednym z zadań Instytutu, który związany jest z dążeniem do wymienionych celów jest promowania wyjątkowych osób, organizacji, firm, instytucji i innych podmiotów, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, Europy i świata.

Skuteczną  formą promocji wyjątkowego zaangażowania i uzyskiwanych efektów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przez wcześniej wymienione podmioty będzie ich odznaczanie jednym z następujących wyróżnień:

  • Orderem  „Bezpieczna Polska, Europa i świat”
  • Medalem „Bezpieczna Polska, Europa i świat”
  • Honorowym Dyplomem Uznania „Bezpieczna Polska, Europa i świat”

Wyróżnienia te stanowią sposób podziękowania i uhonorowania tych wybitnych osób, wyjątkowych organizacji, instytucji, firm , które mają szczególne, wybitne zasługi dla bezpieczeństwa Polski, Europy i świata. Duże znaczenie dla specyfiki wyróżnień ma fakt, że wnioskować o ich nadanie nie mogą podmioty państwowe a jedynie poza członkami Kapituły-organizacje pozarządowe, co jest wyrazem woli niezależnej, autonomicznej części podmiotów funkcjonujących w każdym demokratycznym państwie.

Skip to content