Warsztaty ”Dezinformacja to manipulacja!”

Według raportu Pracowni Badań Społecznych NASK, ponad 50% polskich internautów przyznaje, że spotkała się z manipulacją lub dezinformacją. Z kolei 35% Polaków potwierdza, że sfałszowane informacje w sieci zauważa minimum raz w tygodniu. Z badań wynika, że 19% internautów w ogóle nie sprawdza wiarygodności publikowanych informacji w Internecie. Dezinformacja, nieprawdziwe informacje, celowe manipulacje danymi są już codziennością nie tylko w Polsce, ale również na świecie.

W interesie społecznym jest uświadomienie młodych odbiorców i przygotowanie ich do odróżniania faktów od manipulacji i dezinformacji. Dlatego też Instytut, przy wsparciu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, organizuje warsztaty ”Dezinformacja to manipulacja!”, skierowane do młodzieży klas VII i VIII szkoły podstawowej, klas szkół średnich oraz związków strzeleckich.

W ramach warsztatów omówione zostaną następujące obszary tematyczne:

 1. Co to jest dezinformacja i fake-newsy? Wykorzystanie propagandy i wojny informacyjnej w realizacji celów politycznych, społecznych, gospodarczych, militarnych. 
 2. Manipulacja informacją w mediach, funkcjonowanie obiegu informacji, wieloletnie strategie dezinformacyjne. 
 3. Narzędzia, aplikacje, metody pozyskiwania informacji. 
 4. Sposoby weryfikacji pozyskanych informacji, wykrywanie dezinformacji i fake-newsów – jak sobie radzić z zalewem nieprawdziwych informacji? 
 5. Weryfikacja informacji: „krok po kroku”. 
 6. Analiza informacji, wykorzystanie dezinformacji i fake-newsów do swoich celów, zarządzanie informacją, opracowywanie raportów.

Słuchacze naszych warsztatów nabędą następujące umiejętności:

 1. rozwijanie umiejętności dostrzegania elementów wojny informacyjnej i manipulacji informacjami, 
 2. zrozumienie funkcjonowania obiegu informacji, 
 3. nabycie umiejętności rozpoznawania działań dezinformacyjnych i fake-newsów, 
 4. rozwijanie umiejętności efektywnego poszukiwania potrzebnych informacji, 
 5. nabycie wiedzy o narzędziach i technikach wspomagających weryfikację zebranych informacji,
 6. rozwijanie umiejętności analizowania zebranych informacji,
 7. rozwijanie umiejętności zarządzania zebranymi informacjami.

Instytut zapewnia możliwość udziału w warsztatach osób ze szczególnymi potrzebami na zasadzie równości z innymi osobami. W przypadku zaistnienia specjalnej potrzeby, planuje się pomoc osoby wspomagającej dedykowanej osobie ze szczególnymi potrzebami oraz, w razie potrzeby, pomoc tłumacza migowego.

„Zadanie publiczne pn. Warsztaty „Dezinformacja to manipulacja!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Skip to content