Warsztaty ”Dezinformacja to manipulacja!”

Według raportu Pracowni Badań Społecznych NASK, ponad 50% polskich internautów przyznaje, że spotkała się z manipulacją lub dezinformacją. Z kolei 35% Polaków potwierdza, że sfałszowane informacje w sieci zauważa minimum raz w tygodniu. Z badań wynika, że 19% internautów w ogóle nie sprawdza wiarygodności publikowanych informacji w Internecie. Dezinformacja, nieprawdziwe informacje, celowe manipulacje danymi są już codziennością nie tylko w Polsce, ale również na świecie.

W interesie społecznym jest uświadomienie młodych odbiorców i przygotowanie ich do odróżniania faktów od manipulacji i dezinformacji. Dlatego też Instytut, przy wsparciu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, organizuje warsztaty ”Dezinformacja to manipulacja!”, skierowane do młodzieży klas VII i VIII szkoły podstawowej, klas szkół średnich oraz związków strzeleckich.

W ramach warsztatów omówione zostaną następujące obszary tematyczne:

 1. Co to jest dezinformacja i fake-newsy? Wykorzystanie propagandy i wojny informacyjnej w realizacji celów politycznych, społecznych, gospodarczych, militarnych. 
 2. Manipulacja informacją w mediach, funkcjonowanie obiegu informacji, wieloletnie strategie dezinformacyjne. 
 3. Narzędzia, aplikacje, metody pozyskiwania informacji. 
 4. Sposoby weryfikacji pozyskanych informacji, wykrywanie dezinformacji i fake-newsów – jak sobie radzić z zalewem nieprawdziwych informacji? 
 5. Weryfikacja informacji: „krok po kroku”. 
 6. Analiza informacji, wykorzystanie dezinformacji i fake-newsów do swoich celów, zarządzanie informacją, opracowywanie raportów.

Słuchacze naszych warsztatów nabędą następujące umiejętności:

 1. rozwijanie umiejętności dostrzegania elementów wojny informacyjnej i manipulacji informacjami, 
 2. zrozumienie funkcjonowania obiegu informacji, 
 3. nabycie umiejętności rozpoznawania działań dezinformacyjnych i fake-newsów, 
 4. rozwijanie umiejętności efektywnego poszukiwania potrzebnych informacji, 
 5. nabycie wiedzy o narzędziach i technikach wspomagających weryfikację zebranych informacji,
 6. rozwijanie umiejętności analizowania zebranych informacji,
 7. rozwijanie umiejętności zarządzania zebranymi informacjami.

Instytut zapewnia możliwość udziału w warsztatach osób ze szczególnymi potrzebami na zasadzie równości z innymi osobami. W przypadku zaistnienia specjalnej potrzeby, planuje się pomoc osoby wspomagającej dedykowanej osobie ze szczególnymi potrzebami oraz, w razie potrzeby, pomoc tłumacza migowego.

„Zadanie publiczne pn. Warsztaty „Dezinformacja to manipulacja!” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

W poniedziałek, 30 października 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie odbyło się pierwsze z pięciu szkoleń realizowanych w ramach zadania publicznego „Dezinformacja to manipulacja! dofinasowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W trakcie zajęć nasi trenerzy omówili szczegółowo tematykę dezinformacji i przekazali słuchaczom materiały informacyjne. Szczegóły na stronie: https://instytutbirm.pl/szkolenie-dezinformacja-to-manipulacja/

W czwartek , 9 listopada w Warszawie odbyło się drugie szkolenie, podczas którego nasi eksperci przekazywali wiedzę uczniom  CXXV Liceum im. Waldemara Milewicza w Warszawie. Kolejne zajęcia odbyły się w poniedziałek, 13 listopada w siedzibie Instytutu BiRM i przeznaczone było dla grupy młodych członków Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Szczegóły na stronie: https://instytutbirm.pl/kolejne-szkolenia-z-dezinformacji-za-nami/

27 listopada odbyły się ostatnie 2 szkolenia realizowanych pod hasłem „Dezinformacja to manipulacja!”. Eksperci BiRM przekazywali wiedzę uczniom Zespołu Szkół Leśnych i Drzewnych w Garbatce-Letnisku. Szczegóły na stronie: https://instytutbirm.pl/szkolenia-z-dezinformacji-dla-uczniow/


Skip to content