Wojciech Jastrzębowski i Konstytucja dla Europy

Zadanie publiczne „Wojciech Jastrzębowski i Konstytucja dla Europy”   poświęcone jest patronowi roku 2021 na Mazowszu – Wojciechowi Jastrzębowskiemu. W ramach realizacji zadania publicznego będzie przeprowadzona gra terenowa o Wojciechu Jastrzębowskim, która przybliży uczestnikom postać, dorobek naukowy i myśl społeczną Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Gra będzie się toczyć w przestrzeni miasta Warszawa w oparciu o 6 punktów na terenie stolicy. Na graczy przemierzających przestrzeń miasta, będą czekać postacie związane z życiem i działalnością Jastrzębowskiego. Kolejnymi działaniami są:

1. Wieczór artystyczny dla młodzieży szkolnej ze wspólnym czytaniem fragmentów „Konstytucji dla Europy 1831″,

2. Wygłoszenie prelekcji dla młodzieży szkolnej oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku, połączonych z debatami na temat wyzwań współczesnej Europy i jej przyszłości,

3. Wygłoszenie prelekcji dla młodzieży szkolnej oraz młodzieżowych organizacji pozarządowych (związki strzeleckie, organizacje harcerskie) na temat „Wojciech Jastrzębowski i inni polscy patrioci w budowaniu podstaw nowoczesnej Europy”.

Zadanie publiczne obejmuje wszystkie grupy wiekowe od 4 do 65+. Mogą to być osoby indywidualne, rodziny, dzieci i młodzież szkolna, w tym również osoby niepełnosprawne. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
Skip to content