Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY)

Projekt EMPATHY realizowany jest w ramach działalności Departamentu Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.
Instytut Bezpieczeństwa Rozwoju Międzynarodowego odpowiada za koordynację pakietu “Miasto”, który zawiera opracowanie raportu dotyczącego postrzegania muzułmanek i muzułmanów wśród przedstawicielek i przedstawicieli służb mundurowych, stworzenie muzułmańskiej mapy Polski, przeprowadzanie warsztatów dla przedstawicielek i przedstawicieli służb mundurowych oraz przeprowadzenie warsztatów dla muzułmanek i muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa.
Konsorcjum projektu tworzą Szkoła Główna Handlowa (lider), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Dyskursu I Dialogu, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi projektu są Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i SalamLab. Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewnia Rada Ekspertów.

Nasz Zespół:

Obraz zawierający osoba, ściana, okulary, mężczyzna

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający mężczyzna, osoba, okulary, ściana

Opis wygenerowany automatycznie

Joanna Sozańska – Koordynatorka programu

Małgorzata Bajór

 

dr Rafał Batkowski 

dr Piotr Pacek 

Dariusz Szczotkowski 

 

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską – Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów.
Oficjalna strona projektu: Empathy Project – Rozpocznijmy dyskusję o Islamie 
i Muzułmanach w Polsce