Kreatywni dla Mazowsza

Projekt edukacyjno-artystyczny „Kreatywni dla Mazowsza” to zadanie publiczne, którego podstawowym celem jest tworzenie poczucia wspólnoty ponad różnorodnością pojedynczych ludzi wychowywanych w innej mentalności i kulturze oraz budowanie spójności społecznej mieszkańców Mazowsza, zróżnicowanej kulturowo i spojonej poczuciem dobra wspólnego ponad tym zróżnicowaniem poprzez wykorzystanie kreatywnego kapitału ludzkiego – artystów-uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terenie województwa mazowieckiego.

Zadanie publiczne pn. Kreatywni dla Mazowsza – projekt edukacyjno-artystyczny dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Warsztaty tańca ludowego „Zatańcz z nami” odbyły się w Węgrowie, 27 sierpnia 2023 r., warsztaty malarskie „Ja i Ty, razem – My!” w Jabłonnie, 9 września 2023 r., a warsztaty wokalne „Śpiewać każdy może!” w Kiełpinie, 10 września 2023 r. Więcej pod linkiem: https://instytutbirm.pl/kreatywni-dla-mazowsza-2/

28 października 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Chotomowie zorganizowana została wystawa lalek „Lalka – nośnik czasu, tradycji i kultury” oraz prezentacja i występ kapeli instrumentów ludowych „Usłyszeć tradycję”. Więcej informacji o tym wydarzeniu dostępnych jest pod linkiem: https://instytutbirm.pl/wystawa-lalek-oraz-wystep-kapeli-instrumentow-ludowych/

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Skip to content