START.PL

START.PL/JĘZYK, HISTORIA, KULTURA POLSKI, PRACA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Program realizowany był z funduszu uzyskanego przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego od polskich przedsiębiorców na wspieranie Ukrainy. Realizacja programu rozpoczęła się 1 marca 2022 r., klika dni po wybuchu wojny w Ukrainie i była odpowiedzią na masowy napływ uchodźców wojennych. Program zakończył się 31 grudnia 2022 r.

Celem głównym przeprowadzanych w ramach programu zajęć było umożliwienie uczniom swobodnego komunikowania się w polskiej szkole oraz miejscu pracy. Zajęcia prowadzone były w sposób umożliwiający uczniowi opanowanie podstawowych umiejętności mówienia, pisania oraz rozumienia tekstów, także ze słuchu. Zintegrowanie tych czterech umiejętności pozwoliło w stopniu dobrym opanować znajomość języka.

Podczas realizacji wszystkich poziomów organizatorzy korzystali z najlepszych materiałów dostępnych na rynku, takich jak: podręczniki dostosowane do potrzeb słuchaczy, jak również materiały dodatkowe (prasa, film, muzyka), dzięki czemu zajęcia były interesujące i urozmaicone, a przede wszystkim przyniosły zakładane efekty.

Zajęcia prowadzone były w całości w języku polskim. Lektorami byli Polacy- nauczyciele, którzy wiele lat przebywali w Ukrainie. Osoby te znają bardzo dobrze język ukraiński i rosyjski, co ułatwiło im komunikację z uczniami- obcokrajowcami, szczególnie na etapie wstępnym.

W ramach programu zorganizowane były :
START.PL Grupa A (stacjonarna) j. polski+historia+kultura Polski – 12 godz/miesięcznie – 48 godzin/kurs, konwersacja 4 godziny/miesięcznie – 16 godzin/kurs, suma 64 godziny szkoleniowe;
START.PL+ Grupa B (stacjonarna) j. polski+ historia+kultura Polski – 12 godz/miesięcznie, 48 godzin/kurs, konwersacja 4 godziny/miesięcznie – 16 godzin/kurs, suma 64 godziny szkoleniowe;
START.PL Grupa C (on-line) j. polski+ historia+kultura Polski – 12 godz/miesięcznie – 48 godzin/kurs, konwersacja 4 godziny/miesięcznie – 16 godzin/kurs, suma 64 godziny szkoleniowe;
START.PL+ Grupa D (on-line) j. polski+ historia+kultura Polski – 12 godz/miesięcznie – 48 godzin/kurs, konwersacja 4 godziny/miesięcznie – 16 godzin/kurs, suma 64 godziny szkoleniowe.

Skip to content