Zadanie publiczne „Warsztaty umiejętności i kompetencji”

Fundacja-Instytut Bezpieceństwa i Rozwoju Międzynarodowego  proponuje udział w realizacji zadania publicznego, którego celem będzie:

 1. rozwijanie umiejętności z zakresu automotywacji, autoprezentacji,
 2. rozwijanie umiejętności efektywnego zarządzania swoim czasem,
 3. rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji,
 4. rozwijanie umiejętności planowania,
 5. wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia,
 6. promowanie wartości uczenia się przez całe życie,
 7. umacnianie integracji społecznej.

Cel zadania zostanie osiągnięty przez zrealizowanie warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje kluczowe z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania. Zadanie jest zorganizowane w sposób w pełni dopasowany również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im dostęp do udziału w warsztatach.

W ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane następujące warsztaty:

 1. Psychologia sukcesu
 2. Emisja głosu, retoryka, mowa ciała, autoprezentacja
 3. Mediacje i negocjacje- kształtowanie umiejętności
 4. Wszystko o tworzeniu dobrego projektu edukacyjnego
 5. Czym jest biznesplan?

Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie konkurs z nagrodami  na najlepszy biznesplan/projekt edukacyjny.

Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych w swoich dziedzinach ekspertów . Do tego grona należą: – znani aktorzy teatralni i filmow, specjalista prowadzący zajęcia z emisji głosu,

– specjalista w dziedzinie rozwoju biznesu polskiego za granicą i zagranicznego w Polsce ,

– specjalista psychologii klinicznej, psychoterapii,

– absolwentka Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kursów i szkoleń w zakresie administracji, legislacji, zarządzania projektami (PRINCE2 Foudation), (Mocrosoft Project), kontroli, prowadzenia negocjacji, Public Relations oraz wychowania,

– certyfikowany trener negocjacji największej i najstarszej firmy Consultingu negocjacyjnego na świecie – Scotwork.

Grupa docelowa ,która stworzymy na podstawie zgłoszeń to  młodzież klasy VII i VIII   szkoły podstawowej oraz początkowych klas szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego