Rozwijam Polskę, Rozwijam świat

O Kapitule Rozwijam Polskę, Rozwijam świat

Zgodnie ze Statutem  Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, realizuje on  misję, której celem jest między innymi promocja rozwoju  Polski , Europy i świata . Osiąganie tego celu jest możliwe dzięki szerokiej działalności Instytutu : organizowanie konferencji naukowych, debat, wydawanie portalu oraz magazynu naukowego, prezentowanie filmów video, prowadzenie szkoleń w obszarze związanym z rozwojem państw, organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów. Jednym z zadań Instytutu, który związany jest z dążeniem do wymienionych celów jest promowania wyjątkowych osób, organizacji, firm, instytucji i innych podmiotów, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Polski, Europy i świata.

Skuteczną  formą promocji wyjątkowego zaangażowania i uzyskiwanych efektów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przez wcześniej wymienione podmioty będzie ich odznaczanie jednym z następujących wyróżnień:

  • Orderem  „Rozwijam Polskę,  Rozwijam  świat”
  • Medalem „Rozwijam Polskę,  Rozwijam  świat”
  • Honorowym Dyplomem Uznania „Rozwijam Polskę,  Rozwijam  świat”
  • Statuetką „Lider Rozwoju Europy” i „Lider Rozwoju Polski”
  • Tytułem i ryngrafem “Człowieka Wielkiego Serca i Wybitnych Osiągnięć” 
  • Tytułem i ryngrafem „ Przedsiębiorstwo Niezwykłego Rozwoju i Wybitnych Osiągnięć”

Wyróżnienia te stanowią sposób podziękowania i uhonorowania tych wybitnych osób, wyjątkowych organizacji, instytucji, firm , które mają szczególne, wybitne zasługi dla rozwoju Polski, Europy i świata. Duże znaczenie dla specyfiki wyróżnień ma fakt, że wnioskować o ich nadanie nie mogą podmioty państwowe a jedynie poza członkami Kapituły-organizacje pozarządowe, co jest wyrazem woli niezależnej, autonomicznej części podmiotów funkcjonujących w każdym demokratycznym państwie.

Skip to content