KONFERENCJE

Our Projects

May 17 2023
17 maja 2023
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

„Służba Więzienna – oficjalny przekaz a skrywana rzeczywistość”

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego zorganizował w Sejmie w dniu 17 maja 2023 roku konferencję „Służba Więzienna – oficjalny przekaz a skrywana rzeczywistość”. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem parlamentarzystów, byłych funkcjonariuszy SW, profesorów uczelni wyższej, związków zawodowych i nie tylko. Moderatorem spotkania był dyrektor Instytutu BiRM prof. dr hab. Bogusław Pacek. Prelegentami byli: Jarosław Kardaś, płk SW w st. spocz. – Temat: Zatrudnianie osadzonych – „papierowy sukces” i postępująca demoralizacja.Andrzej Bieżuński, dyrektor IGB Mazovia w latach 2004 – 2016 – Temat: Przywięzienne zakłady pracy.Magda Chojnacka,...


May 03 2021
3 maja 2021
  • Online

INTERNATIONAL CONFERENCE WOMEN IN DEFENCE AND SECURITY

The International Conference “Women in Defense and Security” held on 31st May 2021 was organized by The Institute of Security and International Development , The Institute of Security Studies in The Pedagogical University of Krakow and the NATO Defence Education Enhancement Program. “Women in  defense and security” was an international debate on women’s role in solving the global security problems and challenges to their full, equal and meaningful participation in peace building processes.  Participants represented 25 entities including government administration, security services, scientific centers,...


Nov 04 2020
4 listopada 2020
  • Warszawa, Kraków i Kijów

International Conference on the Topic of Preparing Public Administration and the Armed Forces to Counter Hybrid Threats

Konferencja online, organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie, Uniwersytet Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Program DEEP Sztabu Wojskowego NATO, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego była transmitowana w dniach 4-5 listopada 2020 r. i 19 listopada 2020 z Warszawy, Krakowa i Kijowa. Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na nurtujące środowisko międzynarodowe pytania dotyczące obronności w nowej rzeczywistości...


Feb 26 2020
26 lutego 2020
  • Uniwersytet Warszawski

95 lat kobiet w policji

95 rocznica działalności kobiet w Policji stała się doskonałą okazją do organizacji ogólnopolskiej konferencji o tej tematyce. Została zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego objęta została honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Generałów Policji RP, IPA Poland, WIIS Poland, Fundacji AT- System Group, a także Studenckiego Koło Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W trakcie wydarzenia grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem omówiła tematy dotyczące genezy kobiet w Policji, doboru do...


Feb 24 2020
24 lutego 2020
  • Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

30 lat Służby Więziennej w Polsce

Konferencja przybliżająca temat służby więziennej w Polsce została zorganizowana w Sejmie RP dnia 24.02.20 przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Odbyła się w formie dwóch sesji panelowych. Uroczystego otwarcia dokonał przedstawiciel Sejmu RP oraz prof. dr hab. Bogusław Pacek dyrektor Instytutu BiRM. Moderatorem pierwszej sesji „30 lat SW (po 89)- analizy, uwagi, wnioski” był Jarosław Kardaś. Prelegentami byli Kajetan Dubiel, Wiktor Głowiak, Magdalena Chojnacka, Jarosław Kardaś, Prof. Jan Widacki, Prof. Andrzej Rzepliński oraz Dr Paweł Moczydłowski. Poruszane na pierwszym panelu...


Dec 04 2019
4 grudnia 2019
  • Uniwersytet Pedagogiczny i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia.

Gospodarzem konferencji The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia, która miała miejsce w dniach 4-5 grudnia 2019 r. był Uniwersytet Pedagogiczny i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła się ona pod auspicjami programu DEEP NATO. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UJ, Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ, Koło Prawa...


Sep 16 2019
16 września 2019
  • Sejm RP

Policja przyszłości

Konferencja Policja przyszłości została zorganizowana przez Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego prof. dr hab. Bogusława Packa oraz Dyrektora Departamentu ds. Bezpieczeństwa Publicznego dr Rafała Batkowskiego. Gospodarzem wydarzenia w dniu 16.09.2019 był Sejm RP. Do najważniejszych celów konferencji należało omówienie sytuacji w Policji oraz przedstawienie propozycji zmian w formacji. Głównym punktem programu była bardzo aktywna debata, połączona z przekazaniem pisemnych wystąpień przez jej uczestników. Podczas obrad oraz w materiałach nadesłanych pisemnie dokonano oceny sytuacji w Policji po roku 1990, ze...


Nov 22 2018
22 listopada 2018
  • Kraków

The Impact of Rivalry between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe

Konferencja The Impact of Rivalry between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe miała na celu przybliżenie tematu wpływów globalnej rywalizacji na bezpieczeństwo w Azji, Afryce oraz Europie (zwłaszcza jej wschodniej części). Głównymi obszarami dyskusji były wojny zastępcze w Syrii i na Ukrainie, interwencje NATO poza granicami Sojuszu, programy jądrowe, stosunki amerykańsko-chińskie w regionie Pacyfiku, rywalizacja amerykańsko-chińsko-rosyjska w Azji Środkowej, chińska inicjatywa Pasa i Szlaku, spory terytorialne w Azji Wschodniej w XX wieku,...


Skip to content