Cicha przemoc w rodzinie

Zadanie “Cicha przemoc w rodzinie – profilaktyka oraz sposoby uniknięcia przyzwolenia na prawo silniejszego względem domowników jak i osób zależnych” jest profilaktyką i edukacją społeczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zmniejszenie tego zjawiska. Oczekiwanym rezultatem działań zadania jest zwiększenie świadomości na rzecz osób dotkniętych przemocą oraz edukacja osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania. Służyć temu będą m.in. warsztaty obrazujące sposób zapobiegania przemocy. Realizacja zadania “Cicha przemoc w rodzinie – profilaktyka oraz sposoby uniknięcia przyzwolenia na prawo silniejszego względem domowników jak i osób zależnych” przewidziana jest na okres 2021-2023 i rozpocznie się podjęciem działań poprzez szkolenia i warsztaty oraz prezentacje cyklu filmowego “AntyprzeMOC”. 

Całość zadania zrealizowana będzie w systemie modułowym (Moduł I 20121r, Moduł II 2022r, Moduł III 2023r.), gdzie każdy Moduł zawiera realizację szkoleń oraz warsztatów w czterech gminach województwa mazowieckiego oraz film, nadawany w formie cyklicznych odcinków po cztery odcinki w jednym Module. 

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Warto zapoznać się także z poniższymi materiałami, które zawierają informacje dotyczące zagadnień związanych z tematem.

Skip to content