Cicha przemoc w rodzinie

Zadanie “Cicha przemoc w rodzinie – profilaktyka oraz sposoby uniknięcia przyzwolenia na prawo silniejszego względem domowników jak i osób zależnych” jest profilaktyką i edukacją społeczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zmniejszenie tego zjawiska. Oczekiwanym rezultatem działań zadania jest zwiększenie świadomości na rzecz osób dotkniętych przemocą oraz edukacja osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania. Służą temu m.in. warsztaty obrazujące sposób zapobiegania przemocy. Zadanie “Cicha przemoc w rodzinie – profilaktyka oraz sposoby uniknięcia przyzwolenia na prawo silniejszego względem domowników jak i osób zależnych” jest realizowane w okresie 2021-2023 i rozpoczęło się podjęciem działań poprzez szkolenia i warsztaty oraz prezentacje cyklu filmowego “AntyprzeMOC”. 

Całość zadania realizowana jest w systemie modułowym (Moduł I 2021 r, Moduł II 2022r, Moduł III 2023r.), gdzie każdy Moduł zawiera realizację szkoleń oraz warsztatów w czterech gminach województwa mazowieckiego oraz film, nadawany w formie cyklicznych odcinków po cztery odcinki w jednym Module. 

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach Modułu I zadania publicznego zrealizowano cztery filmy z cyklu AntyprzeMOC. Pierwsze dwa filmy, w których występują trenerzy warsztatów i szkoleń, prezentują tematykę przemocy w rodzinie i istotę ochrony danych osobowych w postępowaniach związanych z przemocą w rodzinie. 

W odcinku trzecim były komendant wojewódzki Policji na Mazowszu inspektor dr Rafał Batkowski szczegółowo omawia problematykę przemocy w rodzinie i sposoby jej zwalczania. 

Czwarty film, w którym występują dwie studentki uczelni wyższych w Warszawie prezentuje spojrzenie na problematykę przemocy w rodzinie z punktu widzenia młodego pokolenia.

W ramach Modułu II zadania publicznego zrealizowano cztery filmy z cyklu AntyprzeMOC. W pierwszym odcinku prof. dr hab. Bogusław Pacek omawia podstawowe zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, w drugim naukowiec skupia się na temacie przemocy wobec dzieci.

Tematami kolejnych dwóch odcinków z Modułu II są: „Czynności seksualne stosowane wobec nieletnich” oraz „Przemoc w rodzinie – zapobiegać czy zwalczać?”.

Fotorelacja z warsztatów przeprowadzanych w ramach projektu: “Cicha przemoc w rodzinie – profilaktyka oraz sposoby uniknięcia przyzwolenia na prawo silniejszego względem domowników jak i osób zależnych”:

Skip to content