Zasady redagowania

Miesięcznik Przegląd Globalny jest publikowany raz w miesiącu.

Miesięcznik składa się z dwóch działów: “Bezpieczeństwo” oraz “Sprawy Międzynarodowe”.

Tekst należy przygotować zgodnie z następującymi zasadami:

 • czcionka Times New Roman,
 • wielkość czcionki – 12,
 • odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
 • Objętość nadesłanych artykułów musi zawierać od 6000 do 9000 znaków włącznie ze spacjami, bez przypisów.
 • Każdy artykuł powinien rozpoczynać się leadem nie dłuższym niż 35 wyrazów (ten akapit będzie wyróżniony graficznie na początku artykułu).

Nie należy numerować śródtytułów. Śródtytuł zaznacza się czcionką 13 pkt. i wytłuszczeniem.

Nazwisko autora wraz z 2-3 zdaniami biografii powinny być umieszczone każdorazowo na samym końcu artykułu. Ta notatka powinna zawierać maksymalnie 60-70 słów.

Fotografię wizerunku autora (zdjęcie profilowe) autora należy przesłać oddzielnie mailem.

Nadesłane teksty mają mieć charakter popularnonaukowy, w związku z tym nie ma potrzeby sporządzania bibliografii.

Przypisy dolne są wymagane. W celu utrzymania spójności redakcyjnej wymagane jest, aby przypisy wszystkich autorów były tworzone według jednego następującego wzoru: https://www.citationmachine.net/chicago,[1]dostosowanego do języka publikacji, tj. np:

 • książki

Imię i nazwisko, Tytuł (Miejsce wydania: wydawca, rok), strony (jeśli dotyczy).

 • artykuły i rozdziały w książkach

Imię i nazwisko (autora artykułu/rodziału), “tytuł,” w Tytuł czasopisma/książki, red. Imię I nazwisko redaktora (Miejsce wydania: wydawca, rok), strony.

Imię i nazwisko, „tytuł,” Tytuł czasopisma [numer tomu], nr.(rok): strony. Adres URL lub nazwa bazy.

 • publikacje internetowe

Imię i nazwisko, „tytuł,” Tytuł publikacji/Strony internetowej, data, URL.

W przypadku potrzeby dodania daty dostępu należy umieścić następującą adnotację przed adresem URL (po kropce): Dostęp: [dzień] miesiąc słownie [rok].

Przykłady:

Micah Cohen, „Rubio is Losing Support Among Republican Voters.” FiveThirtyEight. 9 lipca 2013. Dostęp: 4 sierpnia 2015. http://fivethirtyeight.com/features/rubio-is-losing-support-among-republican-voters/

Laura Aymerich-Franch i Maddalena Fedele, „Student’s Privacy Concerns on the Use of Social Media in Higher Education,” w Cutting-Edge Technologies and Social Media Use in Higher Education, red. Vledlena Benson i Stephanie Morgan (Hershey, PA: Information Science Reference, 2014), 35-36.

W przypadku wielokrotnego cytowania tego samego źródła należy użyć formy skróconej w języku polskim, tj. odpowiednio:

 • tamże
 • dz. cyt.
 • wyd. cyt.
 • tenże
 • zob.
 • por.
 • wol.
 • i in.

Przypisy dolne należy umieścić zawsze po znakach interpunkcyjnych takich jak “,” “.” “!” “)”.

Umieszczone w pracy wykresy, rysunki, tabele, mapy mogą być w kolorze – brak wymogu czarno-białych obrazów. Grafiki muszą być czytelne, należycie opisane (przypis dolny) oraz zamieszczone w formacie umożliwiającym dalszą edycję. Zawsze należy upewnić się, czy autor wyraził zgodę na bezpłatne powielanie i udostępnianie jego wykresów, grafik etc.

Cytaty należy umieszczać w prostej czcionce w cudzysłowie: np. „Armaty zabiły feudalizm. Atrament zabije społeczeństwa nowoczesne”. Jeśli cytat jest dłuższy niż 25 słów (ok. dwa wersy), należy umieścić go w nowym akapicie, wcięcie 1,25 (standardowy lewy tabulator), czcionka 11 pkt.

[1] W tym przewodniku istotne są style dedykowane dla przypisów dolnych i końcowych, nie dla bibliografii.

Skip to content