Holistyczny senior

Zadanie publiczne pt.: „Holistyczny Senior” kompleksowe działania na rzecz Seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną – to zaplanowane działania w celu zwiększania samodzielności oraz aktywności Seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, które Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego podejmie na rzecz osób w wieku 55 lat i powyżej.

Działania obejmują organizację zajęć i wydarzeń dedykowanych Seniorom, w tym: wykłady i spotkania edukacyjne, warsztaty, warsztaty kreatywno-plastyczne, warsztaty umiejętności poznawczych, zajęcia relaksacyjno-usprawniające i sportowe oraz spotkania integracyjno-networkingowe. Zakres merytoryczny warsztatów i spotkań dla Seniorów został zaprojektowany w oparciu o badania potrzeb w tym zakresie przeprowadzone w instytucjach związanych z grupą docelową, na podstawie wywiadów w tych instytucjach oraz rozmów z ekspertami mającymi doświadczenie działań i szkoleń z Seniorami. 

Płońsk i gminy:

 • Warsztaty „Piramida zdrowia Seniorzy i „Młodzi” – 3 godziny „aktywnej”, moderowanej pogadanki z elementami ćwiczeń oraz dyskusji międzypokoleniowej dotyczącej profilaktyki zdrowotnej i aktywnego trybu życia (odżywianie, aktywności o charakterze sportowym, praca dla seniorów, wolontariat)
 • Warsztaty kreatywno-plastyczne -3 godziny,
 • Zajęcia umiejętności poznawczych – 2 godziny zajęć (m.in.: koncentracja uwagi, trening percepcji, ćwiczenia pamięci, funkcje przestrzenne),
 • Warsztaty ergoterapii i coaching aktywizacji zawodowej – 4 godziny.
logotypy_holistyczny

Elementy zadania:

Warszawa: 

 • Wykład „Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo Seniorów” – 2 godziny wykładu z elementami prezentacji funkcji cyfrowo-mobilnych (telefon, komputer) 
 • Warsztaty „Piramida zdrowia Seniorzy i Młodzi” – 2 godziny „aktywnej”, moderowanej pogadanki z elementami ćwiczeń oraz dyskusji międzypokoleniowej dotyczącej dbania o zdrowie i aktywnego trybu życia (odżywianie, aktywności o charakterze sportowym, praca dla seniorów, wolontariat),
 • Warsztaty kreatywno-plastyczne – 2 godziny,
 • Warsztaty umiejętności poznawczych – 2 godziny zajęć (m.in.: koncentracja uwagi, trening percepcji, ćwiczenia pamięci, funkcje przestrzenne),
 • Warsztaty cyfrowe – 2 godziny zajęć z tematyki rozwijania kompetencji cyfrowych, 
 • Spotkanie integracyjno-networkingowe z muzyką – 2 godziny spotkania moderowanego z udziałem muzyków („muzyka grana „na żywo”).

Legionowo: 

 • Wykład „Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo Seniorów” – 2 godziny wykładu z elementami prezentacji funkcji cyfrowo-mobilnych (telefon, komputer) i ćwiczeń rozwijania kompetencji cyfrowych, 
 • Warsztaty „Piramida zdrowia Seniorzy i „Młodzi” – 4 godziny „aktywnej”, moderowanej pogadanki z elementami ćwiczeń oraz dyskusji międzypokoleniowej dotyczącej dbania o zdrowie i aktywnego trybu życia (odżywianie, aktywności o charakterze sportowym, praca dla seniorów, wolontariat)
 • Warsztaty ergoterapii i coaching aktywizacji zawodowej – 4 godziny,
 • Spotkanie integracyjno-networkingowe z muzyką– 2 godziny spotkania moderowanego z udziałem muzyków („muzyka grana „na żywo”).

Płońsk i gminy:

 • Warsztaty „Piramida zdrowia Seniorzy i „Młodzi” – 3 godziny „aktywnej”, moderowanej pogadanki z elementami ćwiczeń oraz dyskusji międzypokoleniowej dotyczącej profilaktyki zdrowotnej i aktywnego trybu życia (odżywianie, aktywności o charakterze sportowym, praca dla seniorów, wolontariat)
 • Warsztaty kreatywno-plastyczne -3 godziny,
 • Zajęcia umiejętności poznawczych – 2 godziny zajęć (m.in.: koncentracja uwagi, trening percepcji, ćwiczenia pamięci, funkcje przestrzenne),
 • Warsztaty ergoterapii i coaching aktywizacji zawodowej – 4 godziny.

Sienno: 

 • Warsztaty „Piramida zdrowia Seniorzy i „Młodzi” – 3 godziny „aktywnej”, moderowanej pogadanki z elementami ćwiczeń oraz dyskusji międzypokoleniowej dotyczącej dbania o zdrowie i aktywnego trybu życia (odżywianie, aktywności o charakterze sportowym, praca dla seniorów, wolontariat)
 • Warsztaty kreatywno-plastyczne – 3 godziny,
 • Zajęcia umiejętności poznawczych – 2 godziny zajęć (m.in.: koncentracja uwagi, trening percepcji, ćwiczenia pamięci, funkcje przestrzenne),
 • Warsztaty cyfrowe + zagadnienia dot. cyberbezpieczeństwa – 2 godziny zajęć z tematyki rozwijania kompetencji cyfrowych, 
 • Zajęcia integracyjne i relaksacyjne – 2 godziny zajęć.

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia  #solidarnośćmazowiecka #MCPS 

Za nami pierwsze wykłady i warsztaty w ramach projektu HOLISTYCZNY SENIOR – zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. We wrześniu eksperci IBiRM zrealizowali zadania w Warszawie oraz w Siennie. Do tej pory zaktywizowano blisko 70 beneficjentów województwa mazowieckiego.

Szczegóły pod linkiem: https://instytutbirm.pl/aktywizacja-seniorow/

Skip to content