00Days00Hrs00Mins00Secs
Nov 04 2020
4 listopada 2020

International Conference on the Topic of Preparing Public Administration and the Armed Forces to Counter Hybrid Threats

  • Warszawa, Kraków i Kijów

Konferencja online, organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie, Uniwersytet Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Program DEEP Sztabu Wojskowego NATO, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego była transmitowana w dniach 4-5 listopada 2020 r. i 19 listopada 2020 z Warszawy, Krakowa i Kijowa.

Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na nurtujące środowisko międzynarodowe pytania dotyczące obronności w nowej rzeczywistości XXI wieku, gdzie zdefiniowanie przeciwników stało się daleko bardziej skomplikowane niż dotychczas. Kwestie bezpieczeństwa dotyczą wciąż tworzących się sfer, co z kolei wpływa na ujęcie klasycznego definiowania tego pojęcia, w tym także militarnego. Czy obecny system bezpieczeństwa narodowego, w tym system obronny państwa jest dostatecznie przygotowany, aby sprostać pojawiającym się zagrożeniom hybrydowym? Jaką rolę spełniają, bądź powinny spełniać poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, a tym systemu obronnego państwa w kontekście zagrożeń hybrydowych? W jakim kierunku powinien się rozwijać i jakie zdolności osiągnąć na przyszłość? Te i inne problemy stały się tematami dyskusji w ramach konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI