00Days00Hrs00Mins00Secs
Sep 16 2019
16 września 2019

Policja przyszłości

  • Sejm RP

Konferencja Policja przyszłości została zorganizowana przez Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego prof. dr hab. Bogusława Packa oraz Dyrektora Departamentu ds. Bezpieczeństwa Publicznego dr Rafała Batkowskiego. Gospodarzem wydarzenia w dniu 16.09.2019 był Sejm RP. Do najważniejszych celów konferencji należało omówienie sytuacji w Policji oraz przedstawienie propozycji zmian w formacji. Głównym punktem programu była bardzo aktywna debata, połączona z przekazaniem pisemnych wystąpień przez jej uczestników. Podczas obrad oraz w materiałach nadesłanych pisemnie dokonano oceny sytuacji w Policji po roku 1990, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2015-2019. Przedstawiono też wiele propozycji nieodzownych zmian jakie należy wprowadzić w Policji. Organizatorzy konferencji zobowiązali się do podjęcia próby opracowania wniosków –  rekomendacji dla przyszłych działań Policji, a także podsumowania działalności formacji w latach 1989 – 2019.

W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestniczek i uczestników reprezentujących szerokie spektrum osób związanych z Policją: były minister i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, byli komendanci od szczebla komendanta głównego i zastępcy przez komendantów wojewódzkich aż po komendantów jednostek terenowych i policjantów z różnych jednostek i stanowisk służbowych. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele świata polityki, nauki, samorządowcy, mediów i eksperci z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Czynny udział wzięli profesorowie, naukowcy reprezentujący wiele polskich uczelni (m.in. Uniwersytet Jagielloński, WAT, Akademię Sztuki Wojennej i Wyższej Szkoły Policji). Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz, nadisnp. w st. spocz. Adam Rapacki, gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder, nadisnp. w st. spocz. Janusz Wikariak, nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski.

Transmisję wydarzenia oraz zdjęcia można znaleźć pod adresami:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1336480753179333&id=100004522625264