00Days00Hrs00Mins00Secs
Dec 04 2019
4 grudnia 2019

The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia.

  • Uniwersytet Pedagogiczny i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gospodarzem konferencji The Young Generation Confronted with the Security Challenges in Europe and Asia, która miała miejsce w dniach 4-5 grudnia 2019 r. był Uniwersytet Pedagogiczny i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła się ona pod auspicjami programu DEEP NATO. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UJ, Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ, Koło Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych TBSP UJ i Koło Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ. Komitet Naukowy stanowili m. in. prof. dr hab. Bogusław Pacek (UJ), prof. dr hab. Olga Wasiuta (UP), prof. dr hab. Brygida Kuźniak (UJ), Dr Mariusz Antoni Kamiński (ASzW), a Komitet Organizacyjny m. in. Patrycja Molko (IBiDW UJ), Zuzanna Przyszlak i Igor Wieczorek (WPiA UJ).

Konferencja otwarta została panelem eksperckim, w którym Ivy Yu Yang, dr Milena Ingelevic-Citak i dr Piotr Łubiński po swoich wystąpieniach debatowali nad tym jak młode pokolenie zmierzy się z wyzwaniami bezpieczeństwa Europy i Azji. Drugiego dnia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu odbył się panel ekspercki złożony z profesorów i doktorów instytutu, którzy omawiali problemy bezpieczeństwa na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W tym samym czasie od rana w Collegium Wróblewskiego trwały panele dotyczące m. in. cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa Azji czy wyzwań dotyczących aspektów prawnych w bezpieczeństwie.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są pod adresem:

https://www.facebook.com/events/420924035272994/

PROGRAM KONFERENCJI