Agnieszka
Kuszewska

male-gravatar-compressor
Agnieszka Kuszewska
Dane kontaktowe

doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o polityce (doktorat: Uniwersytet Śląski, habilitacja: Polska Akademia Nauk).

Profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Członkini European Association for South Asian Studies, należy też do Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Przedmiotem jej badań są geostrategiczne, polityczne, społeczne i gospodarcze problemy Azji, głównie Południowej i Centralnej, znaczenie Indii, Pakistanu i Afganistanu w stosunkach międzynarodowych, problematyka związana ze współczesnymi konfliktami międzynarodowymi, bezpieczeństwem, a także prawami człowieka, przede wszystkim w kontekście konfliktu kaszmirskiego i afgańskiego.

Regularnie prowadzi badania w regionie, zwłaszcza w Pakistanie, wykłada m. in. na uniwersytetach w Islamabadzie, Peszawarze, Lahaur i Fajsalabadzie.Profesor wizytująca University of Latvia, Baltic Academy, University of Tartu, University of the Punjab, Lahaur.

Autorka licznych publikacji dotyczących ww. zagadnień, w tym trzech monografii: Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir (PWN, 2010), Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo (Wyd. Difin, 2013), Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania (PWN, 2015).

Posługuję się językami angielskim, rosyjskim i czeskim.

Przez wiele lat Sławomir Majman zajmował się dziennikarstwem. Jest autorem ponad 800 publikacji z dziedziny polityki w krajach Europy Środkowo – Wschodniej.