Agnieszka
Kuszewska

doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o polityce (doktorat: Uniwersytet Śląski, habilitacja: Polska Akademia Nauk).

Posługuję się językami angielskim, rosyjskim i czeskim.

Przez wiele lat Sławomir Majman zajmował się dziennikarstwem. Jest autorem ponad 800 publikacji z dziedziny polityki w krajach Europy Środkowo – Wschodniej.

Skip to content