Anatol
Wojtan

Dane kontaktowe

Teksty autora

Generał broni (w stanie spoczynku)

Jest autorem podręczników, instrukcji, programów, koncepcji, analiz i opracowań, które znajdują zastosowanie w bieżącej działalności służbowej, jak również publikacji w periodykach wojskowych. W latach 2008–2016 był przewodniczącym Rady Naukowej Kwartalnika Bellona.

Zajmuje się działalnością naukową i dydaktyczną prowadząc wykłady w Akademii Obrony Narodowej (do 2016 roku) oraz Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Skip to content