Andrzej
Malinowski

andrzej malinowski
Andrzej Malinowski
Dane kontaktowe

Teksty autora

Generał dywizji (w stanie spoczynku)

Absolwent

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1977 rok) oraz Podyplomowych Studiów Strategiczno – Obronnych Akademii Obrony Narodowej. Służbę rozpoczął w 35 Pułku Desantowym 7 Łużyckiej Brygady Obrony Wybrzeża.

W 1986

został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 4 Pułku Desantowego 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Lęborku (1987-1989), a następnie dowódcę 1 Pułku Obrony Terytorialnej w Gdańsku oraz 12 Brygady Pancernej w Budowie.

W trakcie swojej wieloletniej służby wojskowej generał Malinowski miał możliwość sprawdzić swoje umiejętności w obszarze kierowania międzynarodowymi strukturami cywilno-wojskowymi.

W 1998

skierowany został do pełnienia służby poza granicami państwa. W ramach Sił Pokojowych ONZ pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu, a następnie dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie.

Po powrocie wyznaczony w 1999 roku na stanowisko dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej.

W 2003

mianowany przez Prezydenta RP do stopnia generała brygady oraz wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej (2003-2006) W 2006 pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie międzynarodowej dywizji MNDCS IRAK jako zastępca dowódcy dywizji. Po powrocie do kraju został wyznaczony na zastępcę szefa sztabu Wojsk Lądowych, a następnie na dowódcę 12 Dywizji Zmechanizowanej (2007-2009).

W 2007

z rąk Prezydenta otrzymał awans do stopnia generała dywizji oraz skierowanie wyjazdu jako dowódca Międzynarodowej Dywizji do Iraku z zadaniem przekazania polskiej strefy odpowiedzialności oraz zakończenia pobytu polskich żołnierzy na irackiej ziemi.

Od maja 2010

był zastępcą dowódcy Wojsk Lądowych. Po zakończeniu służby wojskowej od kwietnia 2014 roku do grudnia 2015 r był doradcą prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a po połączeniu jej z Agencją Mienia Wojskowego doradcą w tej instytucji.