Artur
Skorek

Dane kontaktowe

Redaktor Naczelny Scientific Journal Junior

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na systemie politycznym Izraela, relacji między polityką i religią oraz stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie.

Autor dwóch książek oraz ponad 20 artykułów naukowych z tej dziedziny (wybrane prace: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Skorek).

Skip to content