Danuta
Kaźmierczak

Dane kontaktowe

Doktor nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autorka publikacji dotyczących zarządzania organizacją publiczną/edukacyjną, rozwojem zawodowym kadr, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i personalnego, roli edukacji w przygotowaniu społeczeństwa do reagowania na zagrożenia.  

Współautorka raportu Unii Europejskiej Science for DRM 2020: Acting today, protecting tomorrow, a także międzynarodowej monografii City Preparedness for the Climate Crisis (pod red. F. J. Carrillo i C. Garner, USA 2021). Monografie autorskie to: Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego (Kraków 2020), Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym (Kraków 2018).  

Skip to content