adw. dr hab. Piotr Milik

Piotr Milik zdjęcie
Dane kontaktowe

Teksty autora

Piotr MILIK jest doktorem nauk prawnych (2004 r.) i doktorem habilitowanym nauk o bezpieczeństwie (2018 r.) z szerokim dorobkiem dydaktycznym i naukowym oraz bogatym doświadczeniem prawniczym w zakresie prawa i procesu karnego, cywilnego i administracyjnego. Jest czynnie wykonującym zawód adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

W swojej karierze akademickiej był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2011 r. do 2016 r. był adiunktem w Akademii Obrony Narodowej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest ekspertem Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa ASzWoj.

Piotr MILIK jest autorem szeregu monografii (Specjalny Trybunał ONZ dla Sierra Leone – organizacja i funkcjonowanie, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011; Komplementarność jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego i trybunałów hybrydowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 oraz Determinanty bezpieczeństwa militarnego państwa – międzynarodowy transfer broni i technologii militarnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018), ponadto jest autorem i współautorem licznych rozdziałów w monografiach wieloautorskich, a także autorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół prawa międzynarodowego i europejskiego w tym w szczególności wokół zagadnień dotyczących pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego (międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, międzynarodowego prawa karnego).

Od 1999 r. jest członkiem International Law Association – Polish Branch. Jest także długoletnim członkiem Towarzystwa Wiedzy Obronnej (TWO). Od lat współpracuje również ze środowiskiem Polskiego Czerwonego Krzyża zasiadając w panelu eksperckim – Komisji Upowszechniania Prawa Humanitarnego, będącej organem doradczym Zarządu Głównego PCK.

Adwokat, dr hab. Piotr MILIK świadczy pomoc prawną w zakresie prawa i procesu karnego i cywilnego, w tym prawa spadkowego i rodzinnego. W ramach Kancelarii „Wiejska 9 Adwokaci i Radcowie Prawni” (www.wiejska9.pl) współpracuje przy obsłudze spółek prawa handlowego, w tym z sektora obrotu specjalnego i podmiotów administracji publicznej.

Skip to content