dr Mateusz Ziętarski

Dane kontaktowe

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Autor kilkunastu rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich oraz artykułów w czasopismach naukowych związanych z problematyką bezpieczeństwa. Zainteresowania badawcze autora koncentrują się na zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej i polityki Federacji Rosyjskiej, a także bezpieczeństwa narodowego, gdzie wiodącymi tematami jest bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, bezpieczeństwo społeczno-kulturowe i bezpieczeństwo polityczne.  

Autor monografii „Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski”, „”Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne” oraz artykułów: „Federacja Rosyjska w pozimnowojennej rzeczywistości – dążenia do wielobiegunowego świata”, „Wojna w Syrii i kryzys w Wenezueli jako arena rywalizacji mocarstw – rozwinięcie koncepcji proxy war”, „Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego”, „Etiologia wojen – niezgłębiony wymiar polemologii”, „Clausewitzowska wizja pokoju wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, „Organizacje polityczne i militarne jako instrument neoimperialnej myśli Federacji Rosyjskiej w świetle kryzysu ukraińskiego”, „Russian modus vivendy strategy in Ukraine”, „Political and Military Turbulences in the International Arena: Cold War and the New-Cold War in the Context of the Security of the European Continent”, „Globalisation as a factor influencing threats in the 21st century”, „Globalisation processes as a determinant of economic security”, „Tureckie remedium i ukraiński imposybilizm w tle kryzysu migracyjnego”, „Etykieta faszyzmu jako narzędzie dehumanizacji uczestników Euromajdanu”, „Armed forces as a geopolitics instrument from a historical and contemporary perspective”. 

Skip to content