dr Mateusz Ziętarski

Dane kontaktowe

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Autor kilkunastu rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich oraz artykułów w czasopismach naukowych związanych z problematyką bezpieczeństwa. Zainteresowania badawcze autora koncentrują się na zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej i polityki Federacji Rosyjskiej, a także bezpieczeństwa narodowego, gdzie wiodącymi tematami jest bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, bezpieczeństwo społeczno-kulturowe i bezpieczeństwo polityczne.  

Autor monografii “Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski”, “”Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kwestie społeczne, ekonomiczne, polityczne i militarne” oraz artykułów: “Federacja Rosyjska w pozimnowojennej rzeczywistości – dążenia do wielobiegunowego świata”, “Wojna w Syrii i kryzys w Wenezueli jako arena rywalizacji mocarstw – rozwinięcie koncepcji proxy war”, “Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego”, “Etiologia wojen – niezgłębiony wymiar polemologii”, “Clausewitzowska wizja pokoju wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, “Organizacje polityczne i militarne jako instrument neoimperialnej myśli Federacji Rosyjskiej w świetle kryzysu ukraińskiego”, “Russian modus vivendy strategy in Ukraine”, “Political and Military Turbulences in the International Arena: Cold War and the New-Cold War in the Context of the Security of the European Continent”, “Globalisation as a factor influencing threats in the 21st century”, “Globalisation processes as a determinant of economic security”, “Tureckie remedium i ukraiński imposybilizm w tle kryzysu migracyjnego”, “Etykieta faszyzmu jako narzędzie dehumanizacji uczestników Euromajdanu”, “Armed forces as a geopolitics instrument from a historical and contemporary perspective”.