Jacek
Kozłowski

jacek kozlowski 01 (1)
Jacek Kozłowski
Dane kontaktowe

Teksty autora

Polski polityk i menedżer, w latach 2007–2015 wojewoda mazowiecki.

Absolwent

Ukończył studia w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia Master of Business Administration.

Lata 80. XX

Działał w opozycji demokratycznej, publikował w prasie podziemnej.

Lata 90. XX

Zajmował się działalnością ekspercką, był ekspertem sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Europy.

Przez kilka lat wykładał na uczelniach wyższych, m.in. na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1990-1993

Dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów oraz zastępca rzecznika prasowego rządu.

W latach 1994-1996

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W latach 1998-2001

Dyrektor w Banku Pekao S.A.

Przez następne pięć lat prowadził własną działalność jako doradca w dziedzinie komunikacji finansowej i realizacji projektów finansowych.

W latach 2007–2015

Wojewoda mazowiecki