Jan Pietruczuk

Dane kontaktowe

Teksty autora

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się prawem HR oraz prawem imigracyjnym. Mówi biegle po rosyjsku i angielsku. 

Od wielu lat obserwator procesów politycznych zachodzących w państwach obszaru postradzieckiego, w szczególności w Rosji, Ukrainie i na Białorusi. Obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta polityka wewnętrzna i zagraniczna tych państw, a także wpływ zmian w nich zachodzących na bezpieczeństwo Polski. 

Jan jest działaczem społecznym zaangażowanym w promocję historii oraz rozwój pamięci o Polsce wśród potomków polskich zesłańców na wschód.  Pełni funkcję wiceprezesa stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości „Kalina Krasnaja”, jest również członek Fundacji Joachima Lelewela. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Koła Naukowego „Prawo i Wschód”

Skip to content