Joanna
Dyduch

male-gravatar-compressor
Joanna Dyduch
Dane kontaktowe

Teksty autorki

Wykładowca na Wydziale Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doktorat z nauk politycznych obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim.

Autorka wielu książek i publikacji naukowych. W swoich badaniach łączy studia nad Europą i Izraelem skupiając się na analizie polityki zagranicznej, energetycznej i innowacyjnej w kontekście międzynarodowym.

Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Wiedniu, Uniwersytecie Karola w Pradze i Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Obecnie profesor wizytujący w Centrum Studiów Europejsko- żydowskich imienia Mojżesza Mendelssona.

od 2011

zaangażowana w działania European Association of Israel Studies. Od 2018 roku członek zarządu organizacji.