Józef
Klimowicz

Dane kontaktowe

Teksty autora

generał dywizji SG (w stanie spoczynku)

Jest harcerzem z zamiłowania. W przeszłości należał do klubu płetwonurków „Tryton” obecnie jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Interesuje się literaturą faktu, muzyką, historią oraz wędkarstwem.

Generał Klimowicz odznaczony został wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski czy niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi, za nowatorskie rozwiązania organizacyjne na granicy polsko-niemieckiej w kontroli ruchu granicznego i ochronie granicy państwowej.

Skip to content