Józef
Klimowicz

jozef klimowicz
Józef Klimowicz
Dane kontaktowe

Teksty autora

generał dywizji SG (w stanie spoczynku)

Po ukończeniu w latach 1968-1969 kursu radiotelegrafistów w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce pełnił służbę jako radiotelegrafista okrętowy na Niszczycielach ORP Wicher oraz ORP Grom w Gdyni, a następnie w Granicznej Placówce Kontrolnej Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) w Kołobrzegu.

Po ukończeniu w 1982 roku Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie i uzyskaniu tytułu magistra prawa pełnił służbę w Bałtyckiej Brygadzie WOP w Koszalinie, a następnie w Dowództwie Wojsk Ochrony Pogranicza.

W latach 1991-2001

służył na różnych stanowiskach w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Przez cały okres służby zarówno w WOP jak i Straży Granicznej związany z pionem kontroli ruchu granicznego /KRG/.

W 2001

objął stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, które piastował do 2005 r.

Na stopień generała brygady mianowany został w dniu 23 maja 2002 r., a 12 maja 2004 r postanowieniem Prezydenta RP na stopień generała dywizji.

W 2006

na własną prośbę został zwolniony ze służby.

Jest harcerzem z zamiłowania. W przeszłości należał do klubu płetwonurków „Tryton” obecnie jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Interesuje się literaturą faktu, muzyką, historią oraz wędkarstwem.

Generał Klimowicz odznaczony został wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski czy niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi, za nowatorskie rozwiązania organizacyjne na granicy polsko-niemieckiej w kontroli ruchu granicznego i ochronie granicy państwowej.