Julia Sochacka

Dane kontaktowe

Teksty autora

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie nauk prawnych, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych w świecie arabskojęzycznym. Ukończyła prawo oraz arabistykę w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym i inwestycyjnym oraz w zagadnieniach integracji gospodarczej i politycznej w regionie Azji Zachodniej i Afryki Północnej. Zdobywała doświadczenie współpracując z organizacjami pozarządowymi i w sektorze prywatnym, występując na konferencjach i współtworząc studencki ruch naukowy.

Skip to content