Krzysztof Jaworski

Dane kontaktowe

Teksty autora

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Instytutu BiRM.

Student prawa, ekonomii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Szkoły Prawa i Gospodarki Chin (z wyróżnieniem) oraz Szkoły Prawa Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

Zawodowo związany z sektorem energetyki wiatrowej. Zainteresowany wpływem demografii, polityki przemysłowej oraz energetycznej na stosunki międzynarodowe oraz rywalizację mocarstw w dobie transformacji globalnego porządku.

W przeszłości brał udział projekcie nt. roli MŚP w rozwoju polskiej gospodarki i jej miejsca w międzynarodowych łańcuchach dostaw w Fundacji na Rzecz Wspierania Konkurencyjności Polskiej Gospodarki.

Skip to content