Michał Pęksa

Dane kontaktowe
Przez wiele lat pełnił służbę w wojskowych strukturach dyplomatycznych. W latach 2009–2013 był Attaché Obrony, Wojskowym, Morskim i Lotniczym w Ambasadzie RP w Ottawie (Kanada), wcześniej zastępcą Attaché Obrony, Wojskowego, Morskiego i Lotniczego w Ambasadzie RP w Tel Awiwie (Izrael). W latach 2015-2016 dodatkowo pełnił funkcję charge d’affaires a.i. w Republice IrakuW latach 2015-2019 ­wykonywał obowiązki konsula RP w Ambasadzie RP w Ammanie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, podyplomowych studiów polityki i bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Skip to content