Michał Piątek

Michał Piątek
Dane kontaktowe

Teksty autora

Michał Piątek – politolog, absolwent europeistyki oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie

Warszawskim. W okresie studiów kształcił się w ramach wymiany zagranicznej na Uniwersytecie Babes-Bolyai w Kluż Napoce (Rumunia) oraz Uniwersytecie Maltańskim. Uczestnik licznych konferencji oraz szkoleń nt. spraw europejskich oraz dezinformacji. Od 2023 roku współpracuje z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego oraz jest redaktorem w stowarzyszeniu fact-checkingowym ,,Pravda”.

Do jego głównych zainteresowań badawczych należą:
– Problematyka transformacji politycznej byłych państw ZSRR;
– Konflikty zbrojne oraz procesy integracyjne na obszarze postradzieckim;
– Tematyka rosyjskiej dezinformacji i narzędzia do jej zwalczania;
– Obszar postradziecki w polityce Unii Europejskiej;
– Polityka zagraniczna Węgier w okresie rządów Victora Orbána;
– Problematyka upadających państw.

Skip to content