Paweł
Poncyliusz

pawel poncyliusz
Paweł Poncyliusz
Dane kontaktowe

Teksty autora

Absolwent

warszawskiego XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Karola Świerczewskiego. W 1988 ukończył Policealne Studium Ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości.

W latach 1989–1994

studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, nie ukończył tych studiów. Działał w Związku Harcerstwa Polskiego, w latach 1989–1991 był członkiem Rady Chorągwi Stołecznej ZHP. Następnie związany ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, w latach 1993–1995 pełnił funkcję komendanta Hufca Harcerzy ZHR Centrum.

Od 1991 do 1993

pracował jako księgowy w firmie Cobtri „Instal”. W latach 1993–2001 był współwłaścicielem firmy DITA s.c. W latach 1996–1997 był dyrektorem ds. finansowych w firmie konsultingowej Brog Services. Od 1997 do 1999 pracował jako sales manager w firmie „Delfin”.

W latach 1998–2001

był radnym rady dzielnicy Warszawa-Śródmieście z listy AWS, w latach 2000–2001 przewodniczył komisji rewizyjnej. Od 1996 do 2000 działał w Ruchu Stu, w latach 1998–2000 był członkiem władz krajowych. W latach 1999–2001 doradca wojewody mazowieckiego.

W 2001

kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Tuż przed wyborami (już po rejestracji list) partia wycofała poparcie dla niego z uwagi na niekonsultowanie swojej kampanii wyborczej. Paweł Poncyljusz mandat zdobył, pozostał początkowo posłem niezrzeszonym, jednak już w styczniu 2002 przystąpił do klubu parlamentarnego PiS.

W Sejmie V kadencji (od 2005 do 2006) był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. Brał udział jako obserwator międzynarodowy w wyborach prezydenckich na Ukrainie w 2004i w Kazachstanie w 2005 oraz w wyborach parlamentarnych w Kirgistanie i Mołdawii (w 2005). Bezskutecznie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 w okręgu lubelskim. W rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego od 7 marca 2006 do 23 listopada 2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W 2010

został rzecznikiem sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego, kandydata na Prezydenta RP. W listopadzie 2010 wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości i przystąpił do nowo utworzonego klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza. W styczniu 2011 był wśród autorów wniosku o rejestrację partii PJN, która została wpisana do ewidencji 17 marca tego samego roku. 7 czerwca 2011 został przewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii, zastępując na tym stanowisku Joannę Kluzik-Rostkowską, a 3 dni później rada krajowa PJN wybrała go na jednego z wiceprezesów partii. W wyborach w 2011 nie uzyskał reelekcji do Sejmu (jego ugrupowanie nie przekroczyło progu wyborczego).

W lipcu 2012

został wiceprezesem zarządu grupy AVIO w Polsce. Związany był z powołaną po decyzji o rozwiązaniu PJN w grudniu 2013Polską Razem, pełniąc do 2014 funkcję jej pełnomocnika w województwie mazowieckim (formalnie jednak nie należąc do partii).

W 2019

otrzymał pierwsze miejsce na liście kandydatów Koalicji Obywatelskiejdo Sejmu w okręgu rzeszowskim. W wyniku głosowania uzyskał mandat posła IX kadencji, otrzymując 23 312 głosów. Objął funkcję wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego KO.