Piotr
Sukiennik

piotr sukiennik
Piotr Sukiennik
Dane kontaktowe

Teksty autora

Absolwent

Szkoły Chorążych w Mińsku Mazowieckim (1986r.) oraz Wyższej szkoły Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji. W 1988r. otrzymał Świadectwo złożenia egzaminu na oficera w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Studia podyplomowe z Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2006r.

1986 – 1998

Chorąży Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego Warszawa

2003 - 2011

Starszy Specjalista Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego KGŻW Warszawa

2011 - 2016

Szef Wydziału Psychofizjologicznych Badań Poligraficznych Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego KGŻW Warszawa

2016 - 2018

Szef Wydziału Techniki Kryminalistycznej Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Warszawa

od 2003

ekspert z dziedziny badań poligraficznych w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej

od października 2018

Starszy Specjalista WTK ZDŚ KG ŻW Warszawa – ekspert z dziedziny badań poligraficznych w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej

Organizował i prowadził II edycję (2009) Międzynarodowego Seminarium Poligraficznego Żandarmerii Wojskowej dla Instytucji państwowych i podmiotów indywidualnych wykorzystujących i stosujących badania poligraficzne w Polsce i na świecie

Organizował i prowadził I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XI (2008-20018) edycje Międzyresortowych Seminariów Poligraficznych Żandarmerii Wojskowej dla Instytucji państwowych i podmiotów indywidualnych wykorzystujących i stosujących badania poligraficzne w Polsce

2014

International Polygraph Training Center Advanced Training Seminar in Academic and Applied Practice of Forensic and Screening Polygraph Testing

2014

Kurs Techniki perswazji i rozpoznawania emocji

2015

Kurs Techniki Prowadzenia przesłuchań Metodami FBI, Edukacja Cywilna

2015

Certificate Vocational Training Investigative Interviewing; Strategies and Techniques

2016

Scientific Basis for Detection of Deception- Eye Detect System and polygraph advanced training

2017

Polskie Stowarzyszenie Poligraferów – Certyfikat kwalifikacji do prowadzenia badań poligraficznych w procesie karnym, cywilnym, procedurach rekrutacyjnych oraz kadrowych

2018

Wykładowca w Uczelni Handlowo-Technicznej w Warszawie, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzący wykłady i ćwiczenia z zakresu Techniki Kryminalistycznej i Badań Poligraficznych