Piotr Wójcik

Dane kontaktowe
uczestnik wielu projektów międzynarodowych. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół Europy Środkowo-Wschodniej (Trójmorze i Bałkany Zachodnie) i Kaukazie Południowym, w szczególności na współpracy infrastrukturalnej i aktywności podmiotów trzecich na tych obszarach.
Skip to content